Kick-off Interreg-project Smove: € 1 miljoen subsidie voor slim apparaat voor thuisrevalidatie

knee-2768834_1280.jpg (1)

Kick-off Interreg-project Smove: € 1 miljoen subsidie voor slim apparaat voor thuisrevalidatie

Het project Smove van Twente Medical Systems International (TMSI) is officieel van start gegaan. Het betreft de ontwikkeling van een elektronisch meetsysteem waarmee mensen met een bewegingsbeperking thuis kunnen revalideren. TMSI werkt voor het project samen met twee Nederlandse en drie Duitse partners.

Het samenwerkingsverband heeft een subsidie toegekend gekregen vanuit Interreg, waarmee bijna 65% van de totale kosten van € 1,8 miljoen kan worden gefinancierd. Over drie jaar wordt het project afgerond.

TMSI is penvoerder van het project en werkt onder meer samen met Roessingh Research and Development, de universitaire ziekenhuizen in Groningen en Münster en de Duitse mkb-bedrijven Statex en Intermedcon. Vindsubsidies heeft haar opdrachtgever TMSI ondersteund bij het vormen van het consortium, het in gang zetten van het Interreg-subsidietraject en het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag.

Smove verhoogt effectiviteit van revalidatie

Smove is bestemd voor patiënten die bijvoorbeeld na een heup- of knieoperatie thuis revalideren, Parkinsonpatiënten of mensen die een beroerte hebben gehad. Deze patiënten hebben langdurige medische controle nodig. Smove meet de bewegingen van deze patiënten. Op basis van de gegevens kunnen zorgverleners op afstand het herstel van de patiënt evalueren en kunnen klinische behandelingen effectiever worden ingezet. Hierdoor worden de kosten van de gezondheidszorg verlaagd en wordt de fysieke en psychische belasting van de patiënten verminderd.

Smove is een prachtige innovatie met een grote impact binnen de Health sector

Tim Lage Venterink, teamleider NL van Vindsubsidies, is blij met de toegekende subsidie voor TMSI: ,,Het is een prachtige innovatie, die met gerenommeerde partners tot stand wordt gebracht. Het product Smove gaat van grote impact zijn op de revalidatiebranche en healthsector. Steeds minder patiënten blijven voor een revalidatie in een ziekenhuis of instelling. Revalideren thuis is minder kostbaar en prettiger voor de patiënt, omdat deze in de vertrouwde omgeving kan blijven. Slimme innovaties zoals Smove maken dit mogelijk. De verwachting is dat miljoenen mensen baat gaan hebben bij Smove. Het is mooi voor Vindsubsidies om hier als financiële adviespartij een steentje aan bij te kunnen dragen.’’

Interreg: voor innovatie en samenwerking in de grensregio’s

Het subsidieprogramma Interreg ondersteunt innovatie en samenwerking door ondernemers, onderzoekers en overheden in grensregio’s. Interreg wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is aan Nederlandse zijde gericht op (delen van) de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Gepubliceerd op 16-07-2019