Kabinet wil aftrekpercentage EIA in 2019 verlagen naar 45%

percentage_down.jpg (4)

Kabinet wil aftrekpercentage EIA in 2019 verlagen naar 45%

NIEUWS - De Energie-investeringsaftrek (EIA), de fiscale regeling ter stimulering van energiebesparende investeringen door bedrijven, wordt volgend jaar minder aantrekkelijk.

Het kabinet wil het huidige aftrekpercentage van 54,5% namelijk verlagen naar 45%. Het netto belastingvoordeel wordt daardoor weliswaar iets verlaagd, maar blijft naar de mening van het kabinet op een voldoende niveau om ondernemers te prikkelen tot het treffen van energie-investeringen.

De verlaging van het aftrekpercentage is door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. In de bewuste brief reageert hij op de aanbevelingen van het evaluatierapport van de EIA over de periode 2012-2017.

Uit de evaluatie komt onder meer naar voren dat het precieze aftrekpercentage maar in beperkte mate bepalend is voor de effectiviteit van de regeling. Zo heeft bijvoorbeeld de verhoging van het aftrekpercentage van 41,5% naar 58% van 2015 op 2016 (nog) niet aanwijsbaar geleid tot een groter bruto-investeringseffect. Een belangrijke aanbeveling uit het evaluatierapport is daarom om het effectieve aftrekpercentage weer te verlagen.

Het kabinet wil deze aanbeveling overnemen en het huidige aftrekpercentage van 54,5% in het pakket Belastingplan 2019 dus verlagen naar 45%.

Gepubliceerd op 15-06-2018