Investeren in uw medewerkers? Dan investeert de overheid in u!

stepoutfromthecrowd-1.jpg (1)

Investeren in uw medewerkers? Dan investeert de overheid in u!

BLOG - Heeft u ook wel eens het gevoel dat uw medewerkers niet optimaal functioneren? Bijvoorbeeld omdat de samenwerking niet lekker loopt, werk en opleiding niet (meer) goed aansluiten, er fysieke of psychische problemen zijn, medewerkers zich onvoldoende kunnen ontplooien of omdat het flexibel werken geen succes is? U wilt deze problemen als werkgever in kaart brengen en oplossen. Wanneer u hierbij een extern adviesbureau betrekt, krijgt u daarvoor subsidie. De overheid heeft € 13 miljoen beschikbaar via de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid.

Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor verminderde prestaties van uw medewerkers. Deze kunnen liggen in de persoonlijke sfeer, maar natuurlijk ook in een veranderende bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld door een reorganisatie, of een plotselinge groei van uw bedrijf. Het kan zijn dat er daardoor tijdelijk te weinig aandacht is geweest voor de manier van werken en het welzijn en de ontwikkeling van uw personeel. De overheid biedt nu een tegemoetkoming van maximaal € 10.000 om een passend adviestraject te starten of om een advies en verbetering te implementeren.

Tot € 10.000 subsidie
Investeren in uw medewerkers is belangrijk. Dat vindt de overheid ook, en daarom stelt zij voor het derde jaar op rij de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar die tegemoet komt in de kosten voor extern advies rond het welzijn en functioneren van uw personeel. U krijgt 50% van de kosten voor extern advies vergoed.

Voor welke adviestrajecten krijgt u subsidie?
Trajecten voor uw medewerkers op de volgende gebieden zijn subsidiabel:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden zoals digitale en sociale vaardigheden
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, met aandacht voor individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

Hoe kunt u ESF aanvragen
ESF DI is in 2016 aan te vragen van 14 tot en met 25 november. U moet de kosten voor uw externe advies- of implementatieproject kunnen aantonen en onderbouwen. Er is minder budget dan voorgaande jaren en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wees er dus op tijd bij!

Vindsubsidies consultant Bea Middelbos

Gepubliceerd op 22-09-2016