Investeren in energie-/milieubesparing met subsidie? Jeroen Herbrink denkt graag met je mee!

renewable_energy_park-1.jpg (3)

Elke investering die leidt tot energie-, grondstof-, afval-, water- of emissiebesparing kan in aanmerking komen voor subsidies. Zo zijn er diverse ‘cash’ subsidies die voor de investeringsopdracht al kunnen worden ingediend, maar ook brede fiscale regelingen die tot 3 maanden erna nog kunnen worden aangevraagd.

Breedte van regelingen energie-/milieubesparing

Een investering in een bedrijfspand, bedrijfsterrein, productieproces of wagenpark kan worden gedaan om vele redenen. Bijna altijd treedt daarbij verduurzaming op en dat is ook een steeds belangrijkere reden geworden om deze investeringen te doen. De Nederlandse overheid stimuleert deze investeringen met fiscale regelingen en subsidies, voor 2023 wordt opnieuw een stijging van de budgetten verwacht. Elke vorm van energie-, grondstof-, afval-, water- of emissiebesparing kan een aanknopingspunt zijn om aansluiting te zoeken bij één of meerdere regelingen. Wist je bijvoorbeeld dat de fiscale regelingen Energie-Investeringsaftrek (EIA) en Milieu-Investeringsaftrek (MIA) in 2022 gezamenlijk 509 bedrijfsmiddelcategorieën bevatten? En dat tientallen hiervan ‘vrije’ categorieën zijn, met enkel een doelvoorschrift? De voorzieningen en bedrijfsmiddelen die hierop kunnen worden aangevraagd lopen uiteen van nieuwe regelsystemen tot grondstofefficiëntere productielijnen. Soms is zelfs een combinatie mogelijk, zo kan een nieuw productieproces ook nog ‘cash’ subsidie ontvangen uit de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI).

Subsidiecheck bij interne investeringsbeslissing

In de meeste bedrijven wordt eerst een interne investeringsbeslissing of ‘Investment Approval’ gemaakt, alvorens het investeringsplan al dan niet verder wordt uitgewerkt. Onderdeel van deze beslissing is vaak een (ruwe) uitwerking van de business case en de terugverdientijd van de investering. Doorgaans worden hierin ook energie- of milieubesparingen als investeringsreden benoemd, waarbij helaas geregeld wordt vergeten dat die aanleiding geven tot subsidies. Dit terwijl subsidies de business case juist een heel stuk gunstiger kunnen maken! Er zijn diverse subsidies die vooraf al kunnen worden aangevraagd, waarbij gewacht kan worden op een beschikking alvorens de investeringsopdracht te geven. Voor fiscale regelingen die pas tot uiterlijk 3 maanden na het geven van de investeringsopdracht aan te vragen zijn, is deze offertefase ook belangrijk, aangezien dan nog rekening gehouden kan worden met de voorwaarden van de betreffende bedrijfsmiddelcategorieën.

 

Geen tijd/prioriteit om zelf aan te denken

Het is dan ook raadzaam om elke investering te screenen op subsidiekansen, vooral wanneer sprake is van energie-, grondstof-, afval, water- of emissiebesparing. Daarnaast kan ook eigen innovatie een aanknopingspunt voor subsidies zijn. Zo kan een bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd om verder te komen met een eigen ontwikkelingsproject, ook in aanmerking komen om als uitgave opgevoerd te worden in de WBSO-subsidie (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De realiteit is dat bedrijven bij het maken van de interne investeringsbeslissing vaak niet goed kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn vanuit de vele en complexe regelingen, waardoor het stimulerende effect wordt gemist. Dit hoef je ook niet zelf te doen, Vindsubsidies kan zijdelings met al jouw investeringsplannen meekijken en vrijblijvend aangeven waar de kansen liggen, zodat jij je op de onderneming kan blijven focussen.

Jeroen Herbrink

Weten of jouw investeringsplan in aanmerking komt?

Mail jouw investeringsplan of offerte met een toelichting naar Jeroen en ontdek de mogelijkheden. Mailen kan naar jeroen.herbrink@vindsubsidies.nl.

Gepubliceerd op 02-11-2022