Internationaal samenwerken? Wat levert het u op?

optelsom-1-1-3.jpg (2)

Internationaal samenwerken? Wat levert het u op?

BLOG - Een internationale samenwerking vormt vaak de basis voor een Europese subsidieaanvraag. Ondanks dat zo’n samenwerkingsverband bedrijven voordelen oplevert, blijken veel ondernemers huiverig voor een partnerschap met een buitenlandse partij. Wanneer u Europese ambitie heeft, is een internationaal netwerk echter essentieel. Wees dus niet te achterdochtig, maar ga het avontuur aan. Wat levert internationaal samenwerken u op?

Op dit moment kunt u subsidie aanvragen voor het Europese subsidieprogramma Eurostars. De subsidiebijdrage kan oplopen tot 50% van de subsidiabele projectkosten. Ook voor Eurostars is samenwerking van een innovatieve mkb-er met een buitenlandse partner (bedrijf of kennisinstelling) vereist. 

Vergroot uw succeskans
Het is eigenlijk helemaal niet vreemd dat internationale samenwerking bij veel programma’s, zoals Eurostars, verplicht is. Wanneer u succes wilt hebben op een buitenlandse markt, kan dat namelijk bijna niet zonder partners in die betreffende landen. U vergroot uw succeskans op de Europese markt wanneer u de handen ineen slaat met een collega-onderneming of kennisinstelling, die in het eigen land ook weer een netwerk heeft. Het geeft u internationale uitstraling en in het beoogde land meer geloofwaardigheid. En dat is ook wat de subsidieverstrekkers graag zien. Zij investeren graag in kansrijke projecten.

Partners geen concurrenten
Samenwerkingspartners zijn geen concurrenten. Wees daarom niet te zelfzuchtig om alle kennis en ervaring voor uzelf te houden. Maar zoek partners om juist kennis te delen. U maakt elkaar sterker. Een andere partij kan net dat stukje kennis van uw product of de markt in handen hebben om uw project beter te laten slagen. Bedrijven die de hele taart voor zichzelf willen houden, doen zichzelf uiteindelijk vaak tekort. Een kleiner stukje van een veel grotere taart, levert u vaak meer op.

IP-bescherming
Uw gedachtengoed kan goed worden beschermd. Bovendien hebben uw partners vaak geen belang in uw IP. Zij willen u niet beconcurreren. Een bedrijf of kennisinstituut dat een specifieke bijdrage levert aan het samenwerkingsproject heeft haar eigen IP. Wees ook niet te huiverig om te delen en maak ook gebruik van de kennis van andere partijen. Als u uw IP goed beschermt, is er geen belemmering om kennis te delen met de juiste partijen. Denk daarin verder dan alleen een patent of een copyright, ook NDA’s en samenwerkingsovereenkomsten kunnen een goede basis bieden voor het veilig omgaan met gevoelige informatie.

Moeite met het vinden van de juiste samenwerkingspartner?
Er zijn verschillende manieren en netwerken die u kunt inzetten om de juiste zakelijke- en kennispartners te vinden. Vindsubsidies kan u daarover bijpraten, en ook met u mee zoeken naar geschikte internationale bedrijven of kennisinstellingen die uw project beter maken.

Denk niet in belemmeringen
Laat het aangaan van een internationaal consortium u er niet van weerhouden te kiezen voor een Europese subsidie. Vooral Eurostars is een toegankelijke en aantrekkelijke regeling voor het mkb, met een relatief hoge slaagkans. Nederlandse projecten scoren al jaren zeer goed binnen het programma. Er is in 2018 € 18 miljoen beschikbaar. Het project moet worden geleid door een innovatieve mkb-er, aan één buitenlandse partner heeft u voldoende binnen Eurostars. Via Eurostars kunt u een mooie subsidie verwerven voor uw project, maar de regeling is ook een mooie opstap naar andere, ingewikkelder, EU-programma’s.

Interesse?
U kunt uw Eurostars-aanvragen indienen tot 1 maart. Hulp nodig bij het vinden van samenwerkingspartners of interesse in Eurostars of andere Europese subsidies? De specialisten van Vindsubsidies kunnen u hierbij ondersteunen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vindsubsidies Senior Consultant Erwin Altena

 

Gepubliceerd op 15-01-2018