'Innovatiekrediet motor van innoverend Nederland'

financieringsblog.jpg (4)

'Innovatiekrediet motor van innoverend Nederland'

NIEUWS - Het Innovatiekrediet is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 'de motor van innoverend Nederland'. RVO baseert dit op de cijfers van de regeling in 2017. Vorig jaar is het totale budget van € 60 miljoen volledig toegekend aan 29 projecten.

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

In 2018 is er overigens wel een groot verschil in populariteit van de twee verschillende deelbudgetten van het Innovatiekrediet: voor klinische ontwikkelingsprojecten is het budget al flink overvraagd, terwijl er nog ruim voldoende budget beschikbaar is voor technische ontwikkelingsprojecten.

'Ideaal instrument voor een stukje falen binnen de financieringsmarkt'
"Het Innovatiekrediet is een ideaal instrument dat een oplossing biedt voor een stukje falen binnen de financieringsmarkt", aldus Vindsubsidies-consultant Martijn Croon in reactie op de berichtgeving van RVO. "Innovaties zijn voor de reguliere financier altijd risicovol. Het is maar de vraag of een innovatie daadwerkelijk resulteert in een product met een succesvolle marktintroductie. Een financier zoekt altijd een stuk zekerheid welke wordt ingevuld door reeds bestaande kasstromen en voldoende onderpand. Een innovatie heeft geen van beiden."

"Het Innovatiekrediet is geen panacee voor iedereen die geen financiering kan krijgen. Je moet kunnen aantonen dat de ontwikkeling innovatief is en in de toekomst hoge rendementen zijn te verwachten. Daarnaast is het Innovatiekrediet een projectfinanciering. Dat betekent dat de beoordeling van het projectplan zwaar weegt. Ten slotte is er ook de eis dat voor 55% van de projectkosten cofinanciering aantoonbaar aanwezig is. De beoordeling is streng, maar wanneer het project past binnen de gestelde voorwaarden maakt deze financieringsoplossing innovaties mogelijk die anders nooit tot een marktintroductie waren gekomen", zo besluit Croon.

Meer blogs over Innovatiekrediet

Gepubliceerd op 11-06-2018