In bepaalde gevallen meer PPS-toeslag voor experimentele ontwikkeling

blue-electric-sparks-68173.jpg

In bepaalde gevallen meer PPS-toeslag voor experimentele ontwikkeling

De PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PPSTOESLAG) is gewijzigd om binnen de PPS-programmatoeslag in bepaalde gevallen het maximale steunpercentage voor experimentele ontwikkeling te kunnen verhogen van 25% naar 35%.

De wijziging houdt in dat de Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s) een hoger steunpercentage dan voorheen kunnen geven aan mkb-ondernemingen in internationale publiek-private samenwerkingsprojecten, voor de kosten die zij maken voor experimentele ontwikkeling. Met dit hogere percentage worden mkb’ers gestimuleerd om een innovatief product, proces of dienst te ontwikkelen. Het steunpercentage voor mkb’ers in internationale projecten is in diverse andere internationale subsidieregelingen doorgaans 35%. Door de wijziging kan het TKI een vergelijkbaar steunpercentage bieden.

Op korte termijn is deze extra stimulans nodig om Nederlandse mkb’ers te prikkelen om mee te doen aan een in Europese verband uitgezette oproep voor onderzoeksvoorstellen ten behoeve van COVID-19, waarvoor voor de Nederlandse deelnemers alleen de al aan TKI’s verleende PPS-toeslag beschikbaar is. Het TKI Lifescience & Health (~Health ~Holland) heeft voor uitvoering van deze oproep € 5 miljoen gereserveerd. Het TKI zal naar verwachting in juli 2020 de ontvangen PPS-toeslag beschikbaar stellen aan de geselecteerde projecten uit deze oproep.

Om het generieke karakter van de PPS-toeslagmodule te benadrukken en omdat niet uit te sluiten valt dat ook andere TKI’s hun PPS-toeslagmiddelen voor deze gezondheidscrisis en economische crisis willen inzetten, geldt de wijziging voor alle onderzoeksthema’s die passen in de thematische Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en de aanpak sleuteltechnologieën. Dit betekent onder meer dat TKI’s het verruimde steunpercentage ook kunnen gebruiken om samenwerkingsprojecten in het kader van experimentele ontwikkeling te stimuleren die meer indirect of in verder verwijderd verband staan tot de concrete COVID-19-vraagstukken (zolang deze maar passen binnen de KIA’s en de aanpak sleuteltechnologieën). Binnen de KIA’s en aanpak sleuteltechnologieën worden immers de maatschappelijke uitdagingen geadresseerd, en de sleuteltechnologieën die daar aan bij kunnen dragen, met het oog op het economisch verdienvermogen van Nederland.

Omdat de gezondheidscrisis en de daaruit volgende economische crisis naar verwachting een tijdelijk karakter hebben, zal (vooralsnog) alleen de PPS-toeslag beschikbaar zijn die de TKI’s in 2019 verleend hebben gekregen. Dit geeft de TKI’s tevens duidelijkheid over het beschikbare budget, aldus het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een toelichting op de nu gepubliceerde wijziging van de PPS-toeslag.

Gepubliceerd op 01-07-2020