Horizon 2020: ruim € 3 miljard voor onderzoek en innovatie in Nederland

horizon-eu.jpg (1)

Horizon 2020: ruim € 3 miljard voor onderzoek en innovatie in Nederland

Nederland heeft tot nu toe ruim € 3 miljard ontvangen van de € 39,7 miljard die de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon 2020 heeft toegekend. Hiermee staat Nederland binnen Europa op de zesde plaats, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Meeste EU-subsidie naar kennisinstellingen

Horizon 2020 biedt sinds 2014 financiële ondersteuning aan bedrijven of kennis- onderzoeksinstellingen die in internationaal verband bezig zijn met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De sinds dat jaar aan Nederland toegekende steun is verdeeld over de volgende categorieën:

  • universiteiten en universitaire medische centra: ruim € 1,5 miljard (50,6%)
  • bedrijven: ruim € 781 miljoen (25,8%)
  • onderzoeksinstellingen: ruim € 535 miljoen (bijna 18%)

Hogere slaagkans voor Nederlandse deelnemers
Nederlandse deelnemers krijgen gezamenlijk omgerekend ongeveer € 750 miljoen per jaar aan ondersteuning uit Horizon 2020. De Europese Commissie heeft tot nu toe in totaal aan 21.276 projecten financiering toegekend. Nederland neemt deel aan 3630 projecten. De gemiddelde slaagkans van Nederlandse deelnemers ligt met 16,4% boven het Europese gemiddelde van 12,5%.

+1000 Horizon-successen voor Nederland
Tot nu toe hebben in totaal 1151 unieke Nederlandse bedrijven met succes deelgenomen aan Horizon 2020, waarvan 930 mkb-bedrijven. Van de € 781 miljoen die aan Nederlandse bedrijven is toegekend, gaat € 522 miljoen naar het mkb.

Nog € 35 miljard beschikbaar
Van het totale Horizon 2020-budget is nog € 35 miljard beschikbaar voor subsidieaanvragen in de komende twee jaar, aldus RVO.


Gepubliceerd op 04-12-2018