Hoe verkleint u de kans op WBSO-vragenbrieven?

meeting-1.jpg (2)

Hoe verkleint u de kans op WBSO-vragenbrieven?

BLOG - Vraagt u WBSO aan voor de uren en kosten van uw innovatieprojecten? Dan is de kans groot dat u vragenbrieven krijgt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarin u verzocht wordt extra informatie aan te leveren over de ingediende projecten. Wanneer u echter zorgt voor zo scherp mogelijke aanvragen, kunt u het aantal vragenbrieven flink reduceren en zo veel tijd én geld besparen.

Een vragenbrief zorgt er voor dat u gemiddeld een maand later een WBSO-beschikking ontvangt en dus later de cashflow van uw project op gang krijgt. Bovendien moet u op twee momenten uw personeel om input vragen en van het werk houden. U wilt vragenbrieven dus zoveel mogelijk voorkomen.

Om dit te realiseren, moet u ervoor zorgen dat uw aanvraag staat als een huis. Wees u dus bewust van de vraag die er gesteld wordt en het antwoord dat u daar op geeft. Elke zin die u opschrijft moet to-the-point zijn en invulling geven aan de nieuwheid en technische innovativiteit van het project. Bovendien moet aannemelijk worden gemaakt dat de beschreven problematiek en de inspanning die u daaraan koppelt in verhouding zijn: voor elke ontwikkeling moet zichtbaar zijn waarom dat zoveel uren kost.

Veelvoorkomende fouten
Logisch zult u allemaal denken, maar toch zien we in de praktijk dat aanvragen vaak te basaal worden opgesteld. Bijvoorbeeld door een aanvraag te beginnen met een aantal alinea's waarin eerst de maatschappelijke context en relevantie worden geschetst, voordat men overgaat tot het daadwerkelijke project dat men wil gaan uitvoeren.

Ook komt het voor dat bij samenwerkingsprojecten te veel de nadruk wordt gelegd op de samenwerkingscomponent in plaats van op de innovatiecomponent, waarmee men de zaak ondergraaft. Ook wordt de rol van een samenwerkingspartner weleens te veel opgehemeld, waardoor RVO zich zeker zal gaan afvragen wat nu eigenlijk de rol van de aanvrager zelf is.

Toch een vragenbrief?
Krijgt u ondanks een zo scherp mogelijke aanvraag toch een vragenbrief, dan is het zaak heel goed te lezen wat RVO nu precies wil weten en hier ook exact antwoord op te geven. Neem hiervoor ook contact op met RVO om alles af te stemmen en elk misverstand uit de weg te ruimen. Zo voorkomt u namelijk ook dat u later geconfronteerd wordt met bepaalde voorwaarden in een beschikking die het project mogelijk minder aantrekkelijk maken of waarin u in uw administratie geen rekening heeft gehouden.

Ondersteuning nodig?
Vindsubsidies helpt u uiteraard graag met uw WBSO-aanvragen én het voorkomen dan wel beantwoorden van vragenbrieven. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kijk voor meer informatie op onze WBSO pagina.

Gepubliceerd op 14-09-2017