Gevolgen COVID-19 uitbraak voor subsidierondes ZonMw

Man Next To Doctor 2182978

 Ook ZonMw neemt maatregelen naar aanleiding van de situatie rondom de uitbraak van het coronavirus.

In de huidige situatie wordt er veel van de aanvragers, projectleiders, commissieleden, referenten en project- en onderzoekdeelnemers gevraagd. Om hen te ontzien heeft ZonMw onderstaande maatregelen genomen.

Nieuwe subsidierondes en openstaande subsidieoproepen uitgesteld

Ten eerste gaan nieuwe subsidierondes niet open tot 13 april 2020. Begin april wordt de situatie opnieuw beoordeeld en volgt een eventueel aanvullend besluit. Alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum in maart en april worden met twee maanden uitgesteld. De indieningsdata worden zo snel als mogelijk aangepast.

Verder wordt de indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen met drie maanden verlengd. Waar nodig kan een budget-neutrale verlenging worden aangevraagd.

Ook alle bijeenkomsten zijn afgelast. In eerste instantie tot 6 april 2020. Ook interviewvergaderingen in maart en april komen te vervallen en worden op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen gaan wel door, maar zullen plaatsvinden via skype of de telefoon.

De genoemde maatregelen gelden overigens niet voor de volgende programma’s:

  • de deadline van 17 maart 2020 voor indiening binnen de subsidieoproep voor het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) onderzoek blijft gehandhaafd;
  • de deadline van 7 april 2020 voor indiening binnen de Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt (VZSBP), die wordt uitgevoerd door het Zorginstituut, blijft gehandhaafd.

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er nog aanvullende maatregelen volgen. Begin april wordt besloten of de genoemde maatregelen ook voor mei en juni gelden.

Meer informatie:

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gevolgen-covid-19-uitbraak-voor-subsidierondes-zonmw/

Gepubliceerd op 18-03-2020