Gemeente Den Haag laat flinke steken vallen bij subsidieverstrekking

gemeentehuis-den-haag-1.jpg (1)

Gemeente Den Haag laat flinke steken vallen bij subsidieverstrekking

NIEUWS - De gemeente Den Haag laat flinke steken vallen bij het verstrekken van subsidies. Dat stelt de Rekenkamer Den Haag in het donderdag gepubliceerde rapport 'Eerlijk delen'.

In het rapport concludeert de rekenkamer dat de gemeente de helft van haar subsidies niet verstrekt volgens de daarvoor bedoelde uniforme regelingen en verordeningen. Dit terwijl de wet voorschrijft dat de activiteiten waarvoor subsidies worden verstrekt, alsook de wijze waarop de beschikbare middelen over de aanvragers worden verdeeld, in principe wel in deze documenten moeten worden vastgelegd.

"De gemeente verstrekt veel subsidies op basis van een algemene subsidieverordening en algemene beleidsstukken. Daarin zijn de criteria voor het verstrekken en verdelen van subsidies niet concreet gemaakt", aldus de rekenkamer. Het gaat daarbij jaarlijks om een bedrag tussen de € 300 miljoen tot € 350 miljoen, zo meldt NU.nl.

'Subsidieverstrekking moet zorgvuldiger'
Door de onduidelijke en ondoorzichtige regels hebben niet alle potentiële subsidieontvangers een gelijke kans. "Uit ons rapport blijkt dat informatie over hoe subsidies kunnen worden verkregen vaak nauwelijks te vinden is. In veel gevallen lijken de gemeentelijke bijdragen voorbehouden aan mensen en organisaties die de weg kennen of die op mogelijkheden gewezen worden. De subsidieverstrekking moet zorgvuldiger", aldus rekenkamer-voorzitter Watze de Boer in een reactie tegenover het Algemeen Dagblad.

Behalve de onduidelijke regels verzuimt de gemeente bij het verstrekken van het geld ook vaak concreet aan te geven aan welke maatschappelijke doelen een verstrekte subsidie moet bijdragen. De gemeenteraad kan volgens de rekenkamer dan ook maar moeilijk controleren wat er met het geld gebeurt 'doordat het subsidieregister van de gemeente geen volledig en juist overzicht verschaft en het zicht op de aard van de subsidieverstrekkingen veelal ontbreekt'.

Weinig vooruitgang geboekt
De rekenkamer bracht overigens in 2011 al een kritisch rapport uit over de Haagse subsidieverstrekking en is dan ook van mening dat er sindsdien, ondanks enkele verbeteringen, onvoldoende vooruitgang is geboekt.

Het stadsbestuur heeft de rekenkamer inmiddels laten weten zich grotendeels te herkennen in de uitkomsten van het rapport en 'aanknopingspunten te zien voor verbetering in het subsidiebeleid'.

Gepubliceerd op 24-08-2017