Gelders budget voor sociale initiatieven COVID-19 uitgeput

pedestrian-2550080_1920.jpg

Gelders budget voor sociale initiatieven COVID-19 uitgeput

De provincie Gelderland meldt dat het subsidieplafond voor de subsidieregeling 'Sociale initiatieven COVID-19' is bereikt. Het is daardoor niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Enkele weken geleden werd overigens al gemeld dat het budget bijna uitgeput was, waardoor de kans op honorering toen al onzeker was.

Over de regeling

Vanuit de half april gestarte nieuwe regeling – die deel uitmaakt van de Regels duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer (DURUWAGLD) – is in totaal € 1,5 miljoen subsidie beschikbaar voor activiteiten die tot doel hebben de sociale verbinding te versterken in de periode dat de nationale COVID-19 maatregelen van kracht zijn.

Gepubliceerd op 10-06-2020