Geen subsidie meer voor instellingen met topsalarissen?

raadzaal.jpg (4)

Geen subsidie meer voor instellingen met topsalarissen?

BLOG - Een ruime meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad vindt dat Amsterdam geen subsidie meer moet verstrekken aan instellingen die topsalarissen verstrekken. Diverse partijen gaan hier nu ook een debat over aanvragen, zo meldt Het Parool.

Worden er in uw gemeente ook subsidies verstrekt aan instellingen met topverdieners?

Onlangs bleek dat de gemeente Amsterdam tientallen instellingen subsidieert die in 2015 bestuurders in dienst hadden die meer dan het wethouderssalaris van € 154.000 ontvingen. Het wethouderssalaris betreft de lokale, Amsterdamse variant van de Balkenendenorm.

Uit een nu door Het Parool gemaakte rondgang langs de partijen in de gemeenteraad blijkt dat een ruime meerderheid vindt dat Amsterdam geen subsidie meer moet verstrekken aan dergelijke instellingen. De salarissen moeten omlaag vindt de gemeenteraad, anders krijgen de instellingen geen subsidie meer.

Verontwaardiging
De verontwaardiging richt zich volgens de krant onder meer op Amsterdam Marketing, dat door de gemeente zelf is opgezet. Het gaat verder om zorginstellingen als Amsta, Cordaan en GGZ Ingeest, om corporaties als Eigen Haard, Stadgenoot en Ymere, maar ook om musea, het Concertgebouw, partijen die jeugdzorg verlenen, onderwijs geven of maatschappelijk werk verrichten.

"Dit is niet uit te leggen. Subsidie is geld dat Amsterdammers moeten ophoesten. Het is niet de bedoeling dat die verdwijnt in de zakken van de bestuurders", zo reageert Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren.

Rutger Groot Wassink van GroenLinks noemt de topsalarissen op zijn beurt 'een bloody shame', terwijl Marja Ruigrok (VVD) zegt zelfs 'wat linksig' te worden van de lijst instellingen die zulke hoge salarissen betalen. "Als je je eigen geld verdient, hoef je wat ons betreft aan geen enkele norm te voldoen. Maar hier gaat het om gemeenschapsgeld. Dan vinden wij het wel prudent dat bestuurders zich aan een norm houden", aldus Ruigrok.

Reageer: topje van de ijsberg? Wat denkt u?
Overigens bestaat de kans dat bij nog veel meer door Amsterdam gesubsidieerde instellingen te hoge salarissen worden betaald: 70% van de 600 subsidieontvangers negeerde het verzoek om informatie over de beloningen.

Hoe zit het eigenlijk in uw gemeente? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met gemeentelijk subsidiebeleid.

Gepubliceerd op 13-06-2017