Garantie voor RIF project mbo-scholen: ‘Voor een miljoenensubsidie maken wij graag keiharde afspraken’

reception-2507752_1280.jpg (1)

Garantie voor RIF project mbo-scholen: ‘Voor een miljoenensubsidie maken wij graag keiharde afspraken’

Van 2019 tot en met 2022 is er € 100 miljoen beschikbaar voor projecten van mbo-scholen en bedrijven om het mbo-onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven en beter te laten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. De samenwerkingsverbanden hebben betrekking op een  specifieke opleiding, branche of regio. De subsidiegelden zijn aan te vragen vanuit de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 (RIF). De subsidie per project kan oplopen tot € 2 miljoen. Anko Spoelstra, onderwijsadviseur bij Vindsubsidies, wil graag met mbo-scholen in gesprek om ‘afspraken te maken en een garantie af te geven op de verantwoording van RIF-projecten’.

Grote verantwoordelijkheden

Subsidiebedragen van tonnen tot miljoenen, het RIF-budget liegt er niet om. Maar om een dergelijke subsidiebijdrage te ontvangen, moet je als onderwijsinstellingen het nodige werk verzetten voor het opzetten van een consortium, het schrijven van de aanvraag en de verantwoording. Het kost capaciteit en brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Want als onderwijsorganisatie en penvoerder, ben je verantwoordelijk voor de medewerking en activiteiten van samenwerkingspartners. Ook moet je het project financieel verantwoorden aan de subsidieverstrekker, het Ministerie van OCW.  

Geen omkijken meer naar de projectadministratie

De benodigde capaciteit en verantwoordelijkheid zijn twee punten waarop onderwijsorganisaties in toenemende mate afhaken, heeft Spoelstra gemerkt. ,,De RIF staat vanuit voorgaande jaren bekend als een administratief en bureaucratisch complex traject. Dit werk kun je echter uit handen geven aan een daarin gespecialiseerd bureau. Het is een keuze. Natuurlijk staat er een vergoeding tegenover het uit handen nemen van de volledige RIF-administratie. Maar dan heeft de onderwijsinstelling ook totaal geen omkijken meer naar het schrijven van uren, opstellen van begrotingen, budgetbeheer, consortiumplanning en voortgangsrapportages. Het is een simpele rekensom, vaak ligt de investering om daar eigen mensen voor in te zetten veel hoger.’’

Garanties op papier

Spoelstra gaat verder. Om scholen en samenwerkingsverbanden te overtuigen een RIF-specialist in de armen te nemen, is hij bereid keiharde afspraken te maken want ,,het is enorm zonde als onderwijsorganisaties vanwege werk dat rendabel is om uit te besteden, grote subsidiebedragen voor onderwijsverbeteringen laten lopen.’’ Daarom is hij bereid garanties af te geven. ,,Als gerenommeerde organisatie durven wij het aan afspraken te maken en op papier te zetten. Laat de mbo-scholen maar aangeven wat ze van ons verwachten, wij maken dat graag waar’’, stelt Spoelstra.

De eerstvolgende aanvraagronde is van 1 tot en met 30 juni 2019.

Anko Spoelstra komt graag langs om de plannen van jouw mbo-school voor samenwerking met het bedrijfsleven te bespreken. Ook heeft hij voorbeelden van andere RIF-projecten. Benieuwd hoe Anko Spoelstra zijn garantie aan mbo-scholen afgeeft?

Gepubliceerd op 18-03-2019