Focus binnen sector Life, Science en Health van hoogwetenschappelijk naar toepasbaarheid op de maatschappij

sanne-blog.png (1)

Focus binnen sector Life, Science en Health van hoogwetenschappelijk naar toepasbaarheid op de maatschappij

De focus in de Life, Science en Health sector verschuift. Deze ligt niet langer op alleen de puur excellente wetenschap, maar meer op innovaties met een maatschappelijke impact. Projecten en producten die gereed zijn om direct te worden toegepast in de samenleving. Deze verschuiving heeft consequenties voor het subsidielandschap en levert nieuwe subsidiekansen op voor bedrijven en organisaties in de medische wereld.

Maar volgens Dr. Sanne Meinderts, consultant Life, Science en Health bij Vindsubsidies, zijn juist deze kansen zelden in beeld.

Het vergroten van de wetenschap is niet langer het hoogste doel

,,Bedrijven, ziekenhuizen en kennisinstellingen zijn vooral bekend met de grotere competitieve internationale subsidieprogramma’s. Dit zijn regelingen gericht op high impact science, met hoge eisen en veel concurrentie waardoor de slagingskans laag is. Dat juist deze programma’s binnen de LSH-sector populair zijn, heeft te maken met karakter van de medische wetenschap zoals deze vanaf oudsher is gevormd. Alles draait om excellentie, om hoogwaardig onderzoek van internationaal niveau, bij voorkeur geleid door vooraanstaande kennisinstituten of wetenschappers. Maar dit is aan het veranderen. De focus verschuift. Het wordt steeds belangrijker dat de maatschappij ook iets heeft aan een nieuwe medische ontwikkeling. Het vergroten van de wetenschap is niet langer het hoogste doel, een innovatie of ontdekking moet ook iets opleveren voor de patiënt en de samenleving’’, aldus Meinderts.

Steeds meer subsidies richten zich op toepasbaar onderzoek

Deze ontwikkeling brengt nieuwe interessante subsidiekansen mee, stelt Meinderts. ,,Er komen steeds meer subsidieprogramma’s en fondsen die zich richten op toepasbaar onderzoek en samenwerking. Op projecten en het ontwikkelen van producten die op korte termijn kunnen worden getest en op de markt kunnen worden gebracht. De afgelopen jaren zijn tal van nieuwe subsidieprogramma’s geopend om de kloof tussen de wetenschap en de eindgebruiker te overbruggen. Een manier om die kloof te overbruggen zijn bijvoorbeeld regelingen die aansturen op samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het gaat dan vaak om regelingen die laagdrempeliger zijn dan de hoogwaardige internationale subsidies, een kortere voorbereiding vereisen en bovendien een hogere succeskans kennen.’’

Wetenschap dichter op maatschappij: interessante subsidies

Dat de trend dat de medische wetenschap dichter op de maatschappij moet komen te staan, zich heeft vertaald in nieuwe subsidiekansen voor bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties binnen de LSH, betekent volgens Meinderts nog niet dat deze ook worden benut. ,,Wanneer wij met organisaties spreken over externe financiering, blijken zij vooral op de hoogte van de grotere internationale onderzoeksprogramma’s zoals Horizon 2020. Dat zijn en blijven ook belangrijke programma’s omdat daar ook het grote Europese geld te halen valt. Het is een belangrijke bron van inkomsten voor wetenschappelijke en medische organisaties. Maar deze Europese subsidie staan ook synoniem aan lange ingewikkelde trajecten. Met hoge eisen en lange doorlooptijden. Voordat subsidietraject is afgerond en de subsidie is ontvangen, ben je jaren verder. Het vergt veel tijd en kennis van organisaties en onderzoekers om gedurende deze periode aan alle voorwaarden te blijven voldoen. Wij bieden hier ondersteuning, van partnersearch en het schrijven en indienen van de aanvraag tot aan het projectmanagement en de financiële verantwoording. Maar wij wijzen er daarnaast op dat er meer is dan alleen die omvangrijke EU-programma’s’’, besluit Meinderts.

Alternatieven voor hoogwaardige EU-subsidies voor onderzoek

Meinderts doelt onder meer op marktgerichte subsidieprogramma’s zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Eurostars. ,,Deze richten zich de laatste jaren sterker op LSH-innovatie. Op landelijk niveau is de subsidie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) interessant. Binnen de MIT ligt de focus op innovatie en samenwerking binnen de topsectoren, dus ook binnen LSH. Voor puur de onderzoeksfase zijn de programma’s van ZonMW geschikt, die overigens ook steeds vaker de voorkeur geven aan transparante en toepasbare wetenschap’’.

Ondersteuning bij wetenschappelijke en maatschappelijke subsidies

LSH-subsidieconsultants als Sanne Meiderts kunnen ondersteunen tijdens alle ontwikkelingsfases van een innovatie- of samenwerkingsproject en begeleiden bedrijven, ziekenhuizen, kennisinstellingen en overheden. ,,Wij zijn op de hoogte van landelijke en Europese subsidiekansen voor onderzoek, ontwikkeling en het op de markt brengen van LSH-innovaties. We kunnen op elke gewenste manier ondersteunen. Bij het voorbereiden en schrijven van de aanvraag, maar ook bij het projectmanagement en de verantwoording van laagdrempelige en complexe subsidieprogramma’s.’’

LSH-consultant Sanne Meinderts combineert vakkennis met passie voor innovatie

Dr. Sanne Meinderts is consultant bij Vindsubsidies en is gespecialiseerd op het gebied van Life, Science en Health. Meinderts heeft zich tijdens haar studie aan de Universiteit van Utrecht en haar PhD bij Sanquin Research verdiept in immuniteit en infecties. Tijdens haar academische carrière is Meinderts enthousiast geraakt over het grensvlak tussen medisch onderzoek en de praktische implementatie daarvan. Precies deze interesse heeft Meinderts ertoe gedreven om haar vakkennis te combineren met haar kennis over projectontwikkeling en de financiering van innovatieve projecten. Juist door deze combinatie van haar medische achtergrond en haar passie voor innovatie, is Meinderts van grote waarde voor Vindsubsidies. Meinderts maakt binnen Vindsubsidies deel uit van een team van vijf LSH-consultants die werken voor vele bedrijven, medische organisaties - waaronder ziekenhuizen - en kennisinstellingen.

Contact met Sanne Meinderts of een van onze andere LSH-consultants?

Gepubliceerd op 23-05-2019