EZK: enkele nieuwe en verlengde openstellingen

woman-wearing-face-mask-3869390.jpg

EZK: enkele nieuwe en verlengde openstellingen

Er zijn enkele nieuwe openstellingen gepubliceerd voor regelingen die vallen onder de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS). Daarnaast zijn twee openstellingen verlengd én is de looptijd van de Groeifaciliteit aangepast.

Groeifaciliteit

De looptijd van de Groeifaciliteit (GROEI) is met één jaar verlengd. Aanleiding voor de al eerder aangekondigde verlenging is de coronacrisis. Naast verlenging van de looptijd van de regeling, is ook de openstellingsperiode (die oorspronkelijk zou lopen tot en met 15 juni 2020) verlengd tot 31 december 2020.

Global Stars-innovatieprojecten

Op grond van de regeling Internationaal innoveren (IISIO) kan subsidie worden verstrekt voor een aantal specifieke programma’s die mogelijk worden gemaakt door het EUREKA-netwerk, zoals onder meer de subsidieverlening voor zogenaamde Global Stars-innovatieprojecten. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen ondersteund worden voor hun deelname aan het programma Global Stars-innovatieprojecten. Het Global Stars-programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn in Nederland (eventueel aangevuld met andere deelnemers die gevestigd zijn in een ander land dat is aangesloten bij het EUREKA-netwerk) samen met minimaal één deelnemer die gevestigd is in een land dat geen lid is van het EUREKA-netwerk.

De subsidiemodule Internationaal innoveren was eerder in 2020 al opengesteld voor Global Stars-innovatieprojecten die uitgevoerd worden in samenwerking met een deelnemer uit India. Deze openstelling liep van 17 februari 2020 tot en met 30 juni 2020. Omdat vanwege de effecten van de coronacrisis de internationale beoordeling is uitgesteld, wordt de openstellingsperiode verlengd tot en met 30 november 2020.

Ook is een nieuwe openstelling voor Global Stars-innovatieprojecten gepubliceerd, dit keer voor projecten die uitgevoerd worden in samenwerking met een deelnemer uit Singapore. Deze openstelling loopt van 16 juni 2020 tot en met 15 oktober 2020. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld, is voor deze Global Stars-innovatieprojecten vastgesteld op € 925.000. 

Vroegefasefinanciering

Binnen de regeling Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie (VFF) zijn twee nieuwe openstellingen gepubliceerd. Het betreft openstelling voor 'Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter' en 'Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter'.

Beide onderdelen worden opnieuw opengesteld in de periode van 14 juli 2020 tot en met 29 september 2020. Het subsidieplafond voor is vastgesteld op € 370.000 respectievelijk € 2.400.000. 

Gepubliceerd op 16-06-2020