Extra tijd voor indienen van RIF-samenwerkingsovereenkomsten

indienen-rif-samenwerkingsovereenkomsten.jpg

Extra tijd voor indienen van RIF-samenwerkingsovereenkomsten

Van 1 juni tot en met 30 juni 2020 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 (RIF19).

Vanwege de coronamaatregelen krijgen aanvragers voor deze aanvraagronde tot 1 september 2020 de tijd om de bijbehorende samenwerkingsovereenkomsten in te dienen. Alleen voor dit onderdeel van de aanvraag wordt de termijn verlengd. Alle andere documenten moet men 'gewoon' uiterlijk 30 juni 2020 indienen via het online aanvraagformulier, zo meldt Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-I).

Zie ook: https://www.dus-i.nl/subsidies/r/regionaal-investeringsfonds-mbo

Over de regeling

Het doel van de regeling is het beschikbaar stellen van geld ten behoeve van samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die ten doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Gepubliceerd op 20-04-2020