Eurostars weer open: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project (1)

open.jpg (5)

Eurostars weer open: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project (1)

NIEUWS – Eurostars, het populaire Europese subsidieprogramma voor het onderzoekuitvoerende mkb, is weer geopend. Mkb-bedrijven kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O-projecten). De subsidiebijdrage kan oplopen tot 50% van de subsidiabele projectkosten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2018.

Wanneer komt u in aanmerking voor Eurostars?

Internationale samenwerkingspartner is verplicht
Het Eurostars-programma stimuleert Europees ondernemerschap door internationale O&O-projecten financieel te ondersteunen. De projecten moeten worden geleid door mkb-bedrijven. Een internationale samenwerkingspartner is verplicht, deelname van een onderzoeksinstelling aan het project een pre. Hoewel Eurostars focust op de R&D-fase, moet het onderzoek wel bijdragen aan een marktgericht product. Eurostars kent geen beperkingen voor het type projecten. Onderzoeksprojecten binnen alle sectoren, behalve defensie, zijn welkom.

Landelijk uitgevoerd
Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma's gericht op het O&O-uitvoerende mkb, hierdoor variëren de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten per land. In Nederland wordt de ondersteuning verstrekt op basis van de regeling Eurostarsprojecten.

Mkb-vriendelijk
Eurostars is minder complex dan veel andere Europese subsidies en kent een relatief korte doorlooptijd. De regeling staat daarom bekend als een mkb-vriendelijke subsidie. De subsidiebijdrage ligt tussen de 35% en 50% van de subsidiabele kosten.

Iets voor u?
Vindsubsidies heeft uitgebreide ervaring met Eurostars en ondersteunt u graag. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op om uw eventuele Eurostars-project te bespreken. Wij kunnen een goede inschatting maken van uw kansen binnen deze subsidie.

Gepubliceerd op 12-12-2017