Eurostars; de Michelinster voor het hightech mkb

high-tech-1.jpg (1)

Eurostars; de Michelinster voor het hightech mkb

Terwijl culinair Nederland dezer dagen in de ban is van de Michelinsterren, zoekt Brussel bedrijven die in aanmerking willen komen voor het Eurostars-programma; de Michelinster voor het Europese hightech mkb. Met het Eurostars-label op zak kan een bedrijf subsidie aanvragen bij de eigen nationale overheid. De maximale ‘Eurostars-subsidie’ die in Nederland kan worden aangevraagd bij RVO is €500.000. De tijd voor het indienen van een aanvraag in Brussel dringt!

Eurostars ondersteunt internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die worden geleid door hightech mkb-bedrijven. Om kans te maken op het Eurostars-label moet het project ‘disruptive’ van aard zijn; een baanbrekende technologische ontwikkeling in de markt.

Samenwerking van bedrijven uit tenminste twee landen is verplicht, waarvan minimaal een hightech mkb-bedrijf de penvoerder is. Eventueel kan het grootbedrijf of een kennisinstelling aansluiten.

Succesvolle bedrijven
Eurostars zoekt succesvolle mkb bedrijven. De technische wereld kent genoeg Willy Wortels, maar niet elk bedrijf dat sterk is in technische noviteiten, is een krachtige onderneming. Het gaat om die bedrijven die rocketscience weten om te zetten in euro’s en daarmee banen creëren in deze nieuwe technologie domeinen. Hoewel de subsidie bij de Europese Commissie wordt aangevraagd, gaat het uiteindelijk niet om Brussels geld. De subsidie kan met het Eurostars-certificaat worden opgehaald bij de nationale overheid van de deelnemende bedrijven. Niet alle landen doen overigens mee met Eurostars, zo ontbreekt bijvoorbeeld Italië. Nederland behoort, net als bij de Michelinsterren, tot de absolute top als het om succesvolle aanvragen gaat.

Health en ICT koplopers
Hightechbedrijven uit alle sectoren en toepassingsgebieden komen in aanmerking voor subsidie. De koplopers zijn echter Health en ICT. Bovendien verdienen projecten die snel marktrijp zijn de voorkeur. Vanaf het moment dat de subsidie is afgerond, moet de ontwikkeling binnen twee jaar op de markt zijn.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie verschilt per deelnemend land. In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De maximale Nederlandse bijdrage is € 500.000 per project.

Kenmerken van succesvolle aanvragers
Gemiddeld genomen werken drie á vier bedrijven uit twee tot drie EU-landen samen aan succesvolle Eurostars projecten, zij maken daarbij gemiddeld zo’n €1,4 miljoen aan projectkosten. En ondanks de mogelijkheden voor universiteiten en het grootbedrijf, maakt het mkb met 72% aandeel duidelijk de dienst uit.

Deadline
De huidige aanvraagronde voor Eurostars is 19 november van start gegaan. De deadline is 18 februari 2016. Wanneer Nederlandse hightech-ondernemers een buitenlandse samenwerkingspartner hebben en voor een Eurostars-label in aanmerking willen komen, moeten zij snel in actie komen. De voorbereidingen vergen veel tijd. Het team Europese subsidies van Vindsubsidies kan u helpen tijdig een Eurostars-aanvraag in te dienen.

Vindsubsidies-consultant Erwin Altena

Gepubliceerd op 08-12-2015