Erasmus+: subsidie voor leren en uitdagen

erasmus1-1.jpg (1)

Erasmus+: subsidie voor leren en uitdagen

Het Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma gericht op projecten die ons faciliteren en aansporen om een leven lang te kunnen blijven leren. Een leven lang leren is wel erg lang, maar welbeschouwd gaat het er om dat we met elkaar worden uitgedaagd om zo lang mogelijk ons zelf uit te blijven dagen. Tenminste, zo blijkt uit tal van Erasmus+-projecten die zijn besproken tijdens een informatiebijeenkomst over het Erasmus+ in Ede van het Nationaal Agentschap Onderwijs & Training.

Dat uitdagen gebeurt op allerlei niveaus en in alle geledingen van de (Europese) samenleving.

Waar het ene project zich richt op vrijwilligers, richt het andere zich op de herintroductie in de maatschappij. Het is niet voor te stellen hoe het is om als ex-gedetineerde in de sneller wordende maatschappij terug te komen. Dáár is hulp bij nodig. Zo ook gesteld met het herkennen en onderkennen van radicalisering in het onderwijs. En wat te denken van het voorkomen van vroegtijdige schooluitval? Al deze thema’s passen als project binnen het Erasmus+.

ICT tool Europees bouwonderwijs
Ook werd tijdens de bijeenkomst een project onder de aandacht gebracht vanuit werkgevers uit de bouwsector. In dit project wordt het bedrijfsleven gekoppeld aan het onderwijs via een ICT-tool. Vanuit drie verschillende landen wordt input, kennis en kunde geleverd om een omgeving te ontwikkelen waarin jongeren in het MBO op hun eigen manier, in hun eigen tempo vanuit een zelf gekozen vorm (bijvoorbeeld lezen, luisteren of kijken) leren hoe je duurzaam kan bouwen. Juist de input vanuit verschillende landen, maakt deze nieuwe leertool zo waardevol. Want zo loopt Zweden voorop in het ‘continu bouwen’ en Duitsland in de kennis van duurzame producten. Van de Nederlandse scholieren leren andere landen weer hoe wij onze connectie tussen onderwijs en bedrijfsleven hebben vormgegeven. Het uiteindelijke doel van dit project is het ontwikkelen van een grootschalig online, open en Europees platform voor het MBO.

Docent als procescoördinator
Als we in de toekomst kijken, en het leren via online platforms de maatstaaf is, staat de docent waarschijnlijk niet meer voor de klas, maar is hij de stimulerende procescoördinator. En de student? Die leert via ‘augment reality programs’ en heeft een adaptief programma waarin hij op zijn eigen tijd, zijn eigen tempo en voor zijn eigen opleiding het maximale uit zichzelf haalt.

Benieuwd naar onze ervaring met Erasmus+ en de kansen die dit programma Nederlandse organisaties biedt? Ik vertel er graag meer over.

Vindsubsidies-consultant Adriaan Hellemans.

Gepubliceerd op 06-10-2015