Eerste DHI-tender 2018 opent op 1 februari 2018

export.jpg (5)

Eerste DHI-tender 2018 opent op 1 februari 2018

NIEUWS - De eerste tenderronde van 2018 voor de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) opent op 1 februari 2018. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekendgemaakt.

De sluitingsdatum van deze tenderronde is 29 maart 2018. Het beschikbare budget voor deze eerste ronde van 2018 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 2,5 miljoen voor overige landen.

Over de regeling
Het doel van de DHI-regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is.

De regeling is primair gericht op het Nederlandse mkb. Indien er sprake is van één aanvrager, dan dient deze een Nederlandse mkb-onderneming te zijn. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband, dan kunnen ook grotere ondernemingen in aanmerking komen voor subsidie, zover dit binnen dat samenwerkingsverband noodzakelijk is voor het mkb waarmee zij samenwerken én als in die samenwerking het accent op het mkb ligt.

Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van:

  • € 200.000 voor demonstratieprojecten;
  • € 100.000 voor haalbaarheidsstudies; en
  • € 100.000 voor investeringsvoorbereidingsstudies.
Gepubliceerd op 18-12-2017