Derde steunpakket coronacrisis op komst: steun stap voor stap minder royaal

terras_neude_2.jpg

Derde steunpakket coronacrisis op komst: steun stap voor stap minder royaal


Het kabinet is dicht bij overeenstemming over een nieuw steunpakket voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Dit derde pakket steunmaatregelen – oftewel het noodpakket 3.0 – moet op 1 oktober 2020 ingaan en wordt mogelijk volgende week al gepresenteerd.

In het kader van het nieuwe pakket wil het kabinet nog tot ver in 2021 miljarden aan steun toekennen. Wel komen er straks minder bedrijven voor steun in aanmerking en worden de vergoedingen stap voor stap minder royaal, zo meldt het Algemeen Dagblad (AD) op basis van Haagse bronnen. Het derde steunpakket moet doorlopen tot aan de zomer van volgend jaar en krijgt daarmee een veel langere looptijd dan zijn twee voorgangers. Zo krijgen getroffen bedrijven langer zekerheid over de steun waar ze op kunnen rekenen. Tegelijkertijd wil het kabinet wel stappen zetten om zowel de hoogte van de vergoedingen als de doelgroep te beperken. Op die manier moeten vooral bedrijven worden geholpen die écht nog niet zonder overheidssteun kunnen, zoals in de horeca, de evenementenbranche en de cultuursector.

NOW flink aangepast

De belangrijkste aanpassing ten opzichte van de eerdere steunpakketten betreft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Nu is het nog zo dat de overheid tot 90% van de salarissen van getroffen ondernemingen betaalt die minimaal 20% omzetverlies lijden. Vanaf 1 oktober komen alleen bedrijven met 30% omzetverlies nog voor NOW-steun in aanmerking. Daarnaast wordt het deel van de loonsom dat de overheid voor haar rekening neemt stapsgewijs afgebouwd, van 90% naar achtereenvolgens 80%, 70% en 60%. Ook krijgen bedrijven meer ruimte om personeel te ontslaan. Daarbij heeft het volledig schrappen van de zogeheten 'ontslagboete' de voorkeur, aldus het AD.

Tozo en TVL voortgezet

Twee andere regelingen uit het vorige steunpakket moeten grotendeels ongewijzigd terugkeren in het derde steunpakket. Het gaat hierbij om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL). Wel worden volgens het AD de spelregels van deze regelingen op detailniveau aangepast om zo fraude tegen te gaan.

Gepubliceerd op 26-08-2020