De 5 meest gestelde vragen over de MIT R&D

Drie mensen op een trap

De 5 meest gestelde vragen over de MIT R&D

Hightech Nederlandse MKB-ondernemers die binnen een R&D-project gaan samenwerken met één of meerdere onafhankelijke Nederlandse MKB-bedrijven kunnen van 1 juni t/m 13 september 2022 subsidie aanvragen vanuit de MIT R&D-samenwerkingsprojecten. Die subsidie kan oplopen tot €350.000 per project. Senior consultant Wilbert Roerdink beantwoordt 5 vragen over het aanvragen van de MIT R&D-samenwerkingsprojecten in 2022.

1. Wie kan er subsidie aanvragen?

Roerdink: ,,hightech mkb-bedrijven die gaan samenwerken binnen een R&D-project”. Binnen het project moet het gaan om de ontwikkeling van innovatieve technologie. Daarnaast moet de inhoud van het project aansluiten bij één van de thema’s uit het nieuwe missie-gedreven topsector beleid van de overheid: “energietransitie & duurzaamheid”, “landbouw, water & voedsel”, “gezondheid & zorg” en “veiligheid”.

2. Voor welke activiteiten wordt subsidie verstrekt?

Er komen veel type projecten binnen tal van sectoren in aanmerking, maar het moet wel gaan om een technologisch innovatieproject dat zich (bij voorkeur) bevindt tussen TRL 4 – 6. Deze projecten zijn veel gericht op het ontwikkelen en testen van een prototype in een realistische omgeving. Technische werkzaamheden die hiermee samenhangen en die door medewerkers van de samenwerkende bedrijven worden uitgevoerd zijn subsidiabel. Daarnaast mogen voor specifieke werkzaamheden ook extern deskundigen worden ingehuurd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het laten valideren van testresultaten in een onafhankelijk laboratorium.

3. Hoe beoordeelt de subsidieverstrekker een samenwerkingsverband?

Het project moet in een samenwerkingsverband van minimaal onafhankelijke twee mkb-bedrijven worden uitgevoerd. Daarbij moet het gaan om een evenwichtig samenwerkingsverband. De mate waarin een samenwerkingsverband evenwichtig is, wordt door de subsidieverstrekker zowel kwalitatief als kwantitatief beoordeeld. In kwantitatieve zin moet er sprake zijn van een evenwichtige verdeling van de projectkosten waarbij maximaal 70% van de projectkosten door één projectpartner mogen worden gedragen. In kwalitatieve zin beoordeeld de subsidieverstrekker of er sprake is van een “logische samenwerking”. Dit kan worden onderbouwd door uit te leggen hoe de complementaire kennis en ervaring van de projectpartners essentieel is om bijvoorbeeld een nieuwe product te ontwikkelen. Tevens is het van belang om aan te tonen dat binnen het samenwerkingsverband voldoende capaciteit en kennis aanwezig is om langdurige R&D projecten uit te voeren.

4. Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de projectkosten tot €350.000 per project, €175.000 per deelnemer.

5. Waar moet je dit jaar rekening houden wanneer je MIT-subsidie wilt aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 juni tot en met 13 september van dit jaar. De aanvragen worden op grond van kwaliteit beoordeeld, dus een sterke projectomschrijving, projectplanning en financiële onderbouwing zijn essentieel aldus Roerdink. Naast de natuurlijke focus op het beschrijven van de technologische innovatie, is het uitwerken van een gedegen business case even zo belangrijk. Dien de aanvraag tijdig en conform de subsidievoorwaarden in en zorg dat deze kan concurreren met andere hoog-innovatieve samenwerkingsprojecten. Daarnaast adviseert Roerdink om goed te kijken naar de verschillen tussen de “MIT-regio’s”. Regio’s of provincies hanteren deels eigen richtlijnen waardoor er sprake kan zijn van onderlinge verschillen. Afhankelijk van regio-specifieke voorwaarden kan de keus voor de ene regio logischer zijn dan een voor een andere regio. Wij kunnen je daar uiteraard meer over vertellen.’’

Wilbert Roerdink B

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?

Wil jij ook gebruik gaan maken van de MIT R&D en hier het maximale uit halen? Neem dan direct contact op met Wilbert via de mail, bel naar 088 202 0400 of vul het onderstaande contactformulier in.­­

Contactformulier

Houd spam tegen

Gepubliceerd op 30-05-2022