Coronacrisis vertraagt nieuw MFK maar nog volop kansen voor energieprojecten binnen Horizon2020

Coronacrisis Vertraagt Nieuw MFK Maar Nog Volop Kansen Voor Energieprojecten Binnen Horizon2020

Op dit moment is alle aandacht binnen de EU gericht op de bestrijding van de Coronacrisis. Heel begrijpelijk aangezien de uitdagingen zowel in termen van gezondheid als economie enorm zijn. De impact van de coronacrisis op onze maatschappij begint steeds zichtbaarder te worden. Een ander gevolg van de crisis is dat belangrijke Europese dossiers worden vertraagd zoals de vaststelling van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de start van programma’s gelieerd aan de Green Deal. Toch hoeven decentrale overheden en samenwerkingsverbanden niet te wachten met het uitvoeren van energie- en klimaatprojecten. Hiervoor staan op dit moment nog interessante calls open binnen het huidige Europese kaderprogramma Horizon2020.

Als reactie op de Coronacrisis heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen laten weten dat er op dit moment nieuwe, aangepaste budgettaire maatregelen worden uitgewerkt waarin rekening gehouden wordt met de gevolgen van de Coronacrisis.

Volgens Von der Leyen moet Europa nu slim en duurzaam investeren door de focus te leggen op schone energie, circulaire economie, innovatief onderzoek, digitale infrastructuren en toekomstbestendige transportsystemen. Hoe dit er precies uit komt te zien en welke gevolgen de Coronacrisis gaat hebben voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe MFK is nog onduidelijk. Feit is dat alle landen zijn gebaat bij helderheid hierover voor het begin van 2021. Wanneer het de Europese leiders niet lukt om het tijdig eens te worden, zijn er alternatieven zoals de optie waarbij het oude MFK en de programma’s worden verlengd.

Europese Green Deal: Europese Commissie wil in tien jaar tijd € 1000 miljard uitgeven

Voordat de Coronacrisis in alle hevigheid uitbarstte was er veel aandacht voor het belang van duurzaamheid en milieu binnen Europa. Op 11 december vorig jaar lanceerde Eurocommissaris Frans Timmermans de veel besproken Green Deal. Doelstelling van de Green Deal is ervoor te zorgen dat Europa het eerste klimaat neutrale continent wordt. Om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken, is er een routekaart uitgestippeld met een hele reeks aan maatregelen. Om de Green Deal te financieren wil de Europese Commissie in tien jaar tijd € 1000 miljard uitgeven. Op 4 maart van dit jaar presenteerde de Commissie de juridische basis voor de Green Deal in een voorstel voor een EU-Klimaatwet.

Europese Green Deal heeft grote invloed op decentrale overheden

De EU-Klimaatwet is erop gericht de doelstellingen van klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren en daarnaast juridisch bindend te maken. De Europese Green Deal raakt ook diverse beleidsterreinen en zal in de komende jaren grote invloed hebben op decentrale overheden. Het gaat dan onder meer om nieuwe Europese richtlijnen rondom EU-klimaatneutraal, circulaire economie en het duurzaam bouwen en renoveren van gebouwen. De EU- Klimaatwet betreft nog een wetsvoorstel en zal niet direct op korte termijn in werking treden. Wel blijkt hieruit dat het daadwerkelijk realiseren van een klimaatneutraal Europa een belangrijke prioriteit is voor de komende decennia.

Volop kansen voor energieprojecten binnen Horizon2020

Om de ambitieuze doelstellingen als genoemd in de Green Deal ook daadwerkelijk te realiseren zijn er nu binnen het Horizon2020 programma nog veel interessante calls op het thema energie-efficiëntie. Het gaat dan onder andere om de coordination and support action ‘Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector’. Het doel van deze call is het stimuleren van de ‘energy skills’ van medewerkers in de bouwsector die nodig zijn met het oog op de energietransitie. Ook de call Supporting public authorities in driving the energy transition is erg interessant voor overheden. Deze call is gericht op de ondersteuning van overheden bij het vervullen van hun rol als koplopers op het gebied van energietransitie. Hiernaast zijn er nog verschillende andere calls waarbij samen met andere Europese partners alvast een stap kan worden gezet naar de beoogde klimaatneutraliteit in 2050.

Plannen op het gebied van energietransitie en klimaat?

Ben je als decentrale overheid of als regionaal of internationaal samenwerkingsverband bezig met plannen en projecten op het gebied van energie en klimaat? Neem dan gerust contact op met een van onze consultants om deze plannen te bespreken. Zij bekijken graag wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld binnen de actuele Horizon2020-calls.

Contact
Je kunt rechtstreeks contact op nemen met EU-consultants Udo van Unen – udo.vanunen@vindsubsidies.nl of Maarten Klumpers – maarten.klumpers@vindsubsidies.nl.

Of neem hier contact opnemen met Vindsubsidies. Wij zorgen dat de juiste consultant contact met je opneemt.

 

Gepubliceerd op 16-04-2020