Budget voor LIFE Milieu meer dan acht keer overvraagd

life-milieu-aanvragen.png (3)

Budget voor LIFE Milieu meer dan acht keer overvraagd

NIEUWS - De Europese Commissie heeft meer dan 1000 conceptaanvragen ontvangen voor zogeheten 'traditionele' LIFE Milieuprojecten. De aanvragers vragen in totaal zo'n € 1,8 miljard subsidie aan, meer dan acht keer zoveel als het beschikbare budget van € 217 miljoen.

Alleen de beste ideeën maken daarom kans om door te gaan naar de volgende ronde, aldus de Europese Commissie.

Conceptaanvragen konden worden ingediend tot en met 12 juni (projecten binnen de prioriteit 'Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik') dan wel 14 juni (projecten binnen de prioriteiten 'Natuur en biodiversiteit' en 'Milieubeleid en -bestuur en informatie').

Van de meer dan 1000 conceptaanvragen heeft ongeveer 54% betrekking op Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, 30% op Natuur en biodiversiteit en 16% op Milieubeleid en -bestuur en informatie. De aanvragen zijn afkomstig van organisaties uit alle 28 EU-lidstaten.

De conceptaanvragen worden de komende tijd geëvalueerd, waarna de aanvragers in oktober op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten hiervan. Aan de indieners van de meest veelbelovende aanvragen wordt vervolgens gevraagd om voor eind januari 2019 een volledig projectvoorstel in te dienen.

Primeur
De tweestappenbenadering voor het aanvragen van 'traditionele' LIFE Milieu-projecten wordt dit jaar overigens voor het eerst gebruikt. Voor 'traditionele' LIFE Klimaatactie-projecten geldt dit jaar nog de 'klassieke' methode, waarbij in één keer een volledig voorstel moet worden ingediend. De deadline hiervoor is 12 september 2018.

Gepubliceerd op 21-06-2018