Beste meneer Kamp: loten voor de IPC is stom!

bingo-1.jpg (1)

Beste meneer Kamp: loten voor de IPC is stom!

BLOG – In tegenstelling tot minister Kamp zijn experts helemaal niet zo positief over de effecten van het Topsectorenbeleid, of stellen daar op z’n minst enkele flinke vraagtekens bij. Als bewijs voor het succes van zijn beleid, haalt Kamp recente ranglijstjes aan, waar Nederland hoog scoort als het gaat om innovatie. Dat Nederland het goed doet is zeker waar, maar of de conclusie van Kamp dat dit te danken is aan zijn beleid terecht is, wordt door experts in het Financiële Dagblad in twijfel getrokken.

Wat de waarheid ook is, op één punt lijkt het beleid in ieder geval tekort te hebben geschoten. Bij de lancering van de topsectoren werd namelijk de ambitie uitgesproken dat deze aanpak moest leiden tot ‘baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals op het gebied van klimaat, vergrijzing en voeding’. Zelfs Kamp zelf moet toegeven dat er van dergelijke successen geen sprake is.

En nu? Voorlopig niks, want zowel voor- als tegenstanders zitten niet te wachten op een radicale beleidswijziging. Toch zijn er wellicht wat kleine zaken die kunnen worden aangepast om de kans op baanbrekende innovaties te vergroten.

Neem nu de IPC, die van 21 september tot en met 5 oktober 2017 openstaat. Op basis van deze regeling kunnen samenwerkende mkb’ers uit dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren subsidie aanvragen. In potentie is dit een regeling die de zo naarstig gezochte baanbrekende innovaties zou kunnen stimuleren.

Wat dan niet te begrijpen is, is dat bij een type regeling als deze, met veel werk in het aanvraagtraject, subsidies worden toegekend op basis van een loting. Alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden gaan in de grabbelton, en een willekeurige selectie (zo’n 20%) wordt gehonoreerd. Het is dus heel goed denkbaar dat zo’n zeldzaam goed idee bij de groep afvallers zit.

Wellicht had een kleine aanpassing in de beoordelingsprocedure binnen deze en vergelijkbare regelingen al een groot verschil kunnen maken, en had het de topsectoren-tegenstanders een hoop wind uit de zeilen genomen. Maar het is nog niet te laat: de volgende ronde van de IPC is nog niet open. Wij roepen minister Kamp dan ook op: rangschikken en niet loten!

Roel de Vrind, Research Manager Vindsubsidies

Gepubliceerd op 28-07-2017