Accountants: geef uw klanten nu een financiële boost voor 2018

christmas-money-2947946_960_720.png (2)

Accountants: geef uw klanten nu een financiële boost voor 2018

BLOG - Wilt u aan het einde van het jaar ook nog impact maken voor uw klanten? Een gemakkelijke manier om dit te bereiken is de investeringen van uw klanten te checken op subsidiemogelijkheden. Veel ondernemers investeren graag in de laatste maanden van het jaar of maken een investeringslijst voor het nieuwe jaar. Wanneer deze investeringen duurzaam zijn, kunnen ondernemers een flinke korting krijgen op deze investeringen via verschillende subsidies en fiscale regelingen.

Voor een aantal populaire fiscale regelingen, zoals de EIA en de MIA, geldt dat uw klanten nog tot drie maanden na de aanschaf subsidie kunnen aanvragen. Meer weten over de regelingen die u klanten nu al een financiële boost voor 2018 geven?

Voor energievriendelijke investeringen: 55% korting op de aanschafkosten
Op de Energielijst staan de investeringen die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van energiebesparende machines, warmtepompen, afvalwatersystemen, energievriendelijke ketels en kachels, en LED-verlichting. Uw klant mag voor deze middelen 55% van de aanschafkosten aftrekken van de fiscale winst. Om deze subsidie aan te kunnen vragen moet u de code achterhalen van het aangeschafte bedrijfsmiddel. Deze vindt u in de Energielijst. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Benut de Milieu Investeringsaftrek: fiscale aftrek van 36%
Naast de EIA is er nog een soortgelijke regeling die zich focust op milieuvoordeel: de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Op de Milieulijst staan onder meer duurzame bouwmaterialen en milieuvriendelijke machines. Met de MIA profiteert uw klant van een fiscale aftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. De aanvraagwijze voor de MIA verschilt nauwelijks van die van de EIA.

Investering niet op de lijst?
Wanneer de investering niet voorkomt op een van de twee lijsten is het voor uw klant toch mogelijk een fiscale korting te ontvangen. Door middel van een berekening moet dan de energiebesparing of het milieuvoordeel worden aangetoond. Het gaat daarbij om de nieuwe situatie (na de aanschaf van het nieuwe bedrijfsmiddel) afgezet tegen de oude situatie. Deze generieke berekening is niet eenvoudig uit te voeren. Hiervoor kunt u externe expertise inroepen. Vindsubsidies heeft een fiscaal team dat is gespecialiseerd in het generieke onderdeel van de EIA en de MIA.

Volgend jaar anders?
Investeringen die na 31 december worden gedaan vallen onder de EIA en MIA 2018. De Energielijst en de Milieulijst voor het nieuwe jaar verschijnen meestal eind december. Dan kunt u zien welke investeringen volgend jaar in aanmerking komen voor subsidie. Vindsubsidies laat u via deze website weten wanneer de nieuwe investeringslijsten zijn gepubliceerd.

Partnerprogramma
Vindsubsidies heeft een speciaal partnerprogramma om financiële adviesbureaus, waaronder ook accountantskantoren, te ondersteunen bij het aanbieden van subsidiediensten. Bijvoorbeeld door subsidiemogelijkheden voor uw klanten in kaart te brengen of te helpen bij het aanvragen van subsidies. Ook kunt u gebruik maken van onze producten, waaronder een zeer uitgebreide database waarin u duizenden subsidies en fiscale regelingen vindt die interessant kunnen zijn voor uw klanten. 

Gepubliceerd op 21-12-2017