Aantal aanvragen voor NOW 2.0 veel lager dan voor NOW 1.0

pexels-cleyder-duque-3637838.jpg

Aantal aanvragen voor NOW 2.0 veel lager dan voor NOW 1.0

UWV heeft tot nu toe ruim 35.000 aanvragen goedgekeurd voor de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2 of NOW 2.0). Naar deze werkgevers is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt, in totaal ruim € 1,3 miljard, zo blijkt uit een dinsdag door UWV gepubliceerde factsheet over NOW 2.0.

NOW 2.0 is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van vier maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september. Die tegemoetkoming is maximaal 90% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in twee termijnen betaald.

Samen goed voor 693.000 werknemers

In totaal hebben sinds 6 juli 36.435 werkgevers een aanvraag ingediend voor NOW 2.0. Inmiddels hebben 35.537 werkgevers een voorschot ontvangen. In totaal gaat het daarbij dus om een bedrag van ruim € 1,3 miljard. Deze werkgevers hebben samen zo'n 693.000 mensen in dienst. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53%. Het gaat hierbij om de betaling van de eerste termijn van het voorschot. De tweede termijn volgt later.

Cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte


De dinsdag gepubliceerde factsheet (met cijfers tot en met 7 augustus 2020) geeft meer inzicht in de toekenningen per sector en arbeidsmarktregio. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang. Een aantal opvallende cijfers:

  • het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren commerciële dienstverlening (8450), horeca en catering (8246) en detailhandel (3810);
  • het verstrekte voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (€ 274 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 233 miljoen) en horeca en catering (€ 208 miljoen);
  • veruit de meeste toekenningen, 22.089 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 241 toegekende aanvragen;
  • van alle arbeidsmarktregio's heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (6131), gevolgd door Rijnmond (2729) en Midden-Utrecht (2071).

Uitstel aanvraag tot omzetverlies duidelijker is

Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1 of NOW 1.0). UWV heeft daarom een enquête laten uitvoeren onder ruim 800 werkgevers die wel NOW 1.0 hebben aangevraagd, maar (nog) geen NOW 2.0. Van de ondervraagden geeft 20% aan van plan te zijn zeker een aanvraag te gaan indienen, 43% twijfelt nog en 36% geeft aan zeker geen NOW 2.0 aan te vragen.

Belangrijkste reden (79%) om geen NOW 2.0 aan te vragen is dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is. Daarna (20%) wordt het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd. De werkgevers die nog geen NOW 2.0 hebben aangevraagd, maar zeggen dat nog wel te doen, geven vooral aan (63%) dat ze wachten met de aanvraag tot ze beter kunnen inschatten hoe hoog het omzetverlies wordt. Werkgevers die nog twijfelen geven aan dat nog onduidelijk is of ze op meer dan 20% omzetverlies gaan uitkomen. Sommige geven aan dat dit nu niet het geval is, maar dat een 'tweede golf' en een nieuwe lockdown dat kunnen veranderen.

Advies UWV: gebruik hulpmiddelen

Werkgevers die nog twijfelen of ze NOW 2.0 willen gaan aanvragen, worden door UWV aangeraden om op www.rekenhulpomzetverlies.nl een goede inschatting van hun omzetverlies te maken. Op de site www.simulatienow.nl kunnen ze bovendien zien wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming. Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen met deze simulatietool ook alvast een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze simulatie kunnen ze inschatten welk bedrag ze uiteindelijk als nabetaling ontvangen óf moeten terugbetalen.

Werkgevers kunnen overigens nog tot en met 31 augustus 2020 een aanvraag indienen voor NOW 2.0.

Kijk voor meer informatie op: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2020/ruim-1-3-miljard-euro-overgemaakt-aan-werkgevers-voor-now-2-0.aspx

Gepubliceerd op 11-08-2020