€ 9,9 miljard subsidie aangevraagd tijdens SDE+-najaarsronde 2017

windmill.jpg (1)

€ 9,9 miljard subsidie aangevraagd tijdens SDE+-najaarsronde 2017

NIEUWS – Tijdens de SDE+-najaarsopenstelling van dit jaar zijn 5783 aanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag is € 9,9 miljard. Dit betekent een budgetoverschrijding van € 3,9 miljard, er is namelijk maar € 6 miljard beschikbaar.

De SDE+ was opengesteld van 3 oktober tot en met 26 oktober 2017. Bedrijven en (non-profit) instellingen konden subsidie aanvragen voor het produceren van duurzame energie met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen.

De ingediende aanvragen worden op dit moment beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische en economische haalbaarheid. Dit proces zal naar verwachting niet voor februari 2018 worden afgerond stelt minister Wiebes van Economische Zaken in een brief over de resultaten van de SDE+-openstelling.

Verdeling over fases en categorieën​
In zijn brief gaat de minister ook in op de verdeling van de aanvragen over de verschillende fases en categorieën. De najaarsronde is in drie fases opengesteld, met basisbedragen tot opeenvolgend 9, 11 en 13 cent/kWh.

In de eerste fase is ruim € 4,3 miljard subsidie aangevraagd, met name voor projecten in de categorieën wind op land en geothermie. In de tweede fase is het aangevraagde budget opgelopen tot € 7 miljard, in het bijzonder door aanvragen voor zon-PV en biomassa. In de derde fase is er veel budget aangevraagd voor zon-PV.

Gepubliceerd op 13-11-2017