€ 750 miljoen extra corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven

serious-young-woman-using-netbook-while-having-hot-drink-in-3766227.jpg

€ 750 miljoen extra corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven

De Nederlandse staat maakt € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000.

Daartoe heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een nieuwe regeling ontwikkeld, met de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De binnenkort startende regeling is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

De overheid staat met behulp van de KKC voor 95% garant (€ 713 miljoen). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

De KKC is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Omzet vanaf € 50.000 én voldoende winstgevend

Onder de KKC kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal vijf jaar en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

In ieder geval ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en Volksbank hebben toegezegd leningen via de regeling aan te gaan bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook gaan aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten accrediteren.

Financiering kleiner mkb doorgaans moeilijk

Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder vergemakkelijken. De KKC is dan ook gericht op die kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat hier naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland. Het – in verhouding tot de handelingskosten – relatief kleine bedrag waar deze ondernemingen naar op zoek zijn, zorgt ervoor dat dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering komt.

Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is. Doordat de overheid nu voor 95% garant gaat staan, kan een grotere groep ondernemers aan financiering worden geholpen. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces omwille van de snelheid grotendeels automatisch plaatsvinden.

Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt tegelijkertijd voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Regeling waarschijnlijk vanaf half mei open

De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben, zo meldt EZK.

Ondernemers kunnen zich voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) dan bij hun kredietverstrekker melden.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/750-miljoen-euro-extra-corona-overbruggingskrediet-gericht-op-kleine-bedrijven

Gepubliceerd op 08-05-2020