€ 29 miljoen aanvullende ondersteuning voor podia in problemen door COVID-19-maatregelen

Theater 1477670 1280

Het Fonds Podiumkunsten heeft de nieuwe Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen (COVIDNFPK3) gepubliceerd. Doel van de regeling is het verlenen van financiële bijdrages aan podia die een vitale en cruciale functie vervullen in de infrastructuur in Nederland om hen tegemoet te komen in de omzetderving als gevolg van de COVID-19-crisis. Er is een budget van € 29 miljoen beschikbaar.

In aanmerking komen podia die deel uitmaken van de vitale regionale infrastructuur.

In alle gevallen geldt dat subsidie alleen verstrekt kan worden voor zover er ook sprake is van een additionele financiële bijdrage van een gemeente en/ of provincie die minimaal even hoog is als het aangevraagde bedrag. De aanvrager dient dit op het moment van aanvragen aannemelijk te maken dat hier sprake van is.

Het subsidiebedrag dat instellingen ontvangen wordt gebaseerd op de behaalde omzet van de instelling in 2018. De hoogte van het subsidie bedraagt de helft van 22,5% van de behaalde eigen inkomsten in 2017 en 2018 gecorrigeerd voor 25% van de eigen reservepositie. Het subsidiebedrag is maximaal € 1 miljoen en is daarnaast nooit hoger dan het totaal van de extra bijdrage(n) zoals die in het kader van de COVID19-beperkingen wordt verstrekt door de gemeente en/of provincie.

Aanvragen kunnen tot en met 10 juli 2020 worden ingediend bij het Fonds Podiumkunsten.

Gepubliceerd op 22-06-2020