€ 17 miljoen subsidie voor CO2-reductie transportsector

duurzaam-transport.jpg (1)

€ 17 miljoen subsidie voor CO2-reductie transportsector

NIEUWS - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze week de Subsidieregeling demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) gepubliceerd.

Met deze al aangekondigde nieuwe subsidieregeling daagt het ministerie ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. De DKTI-Transport sluit daarmee aan op de Duurzame Brandstofvisie met een jaarlijkse focus op verschillende technologie- en innovatieopgaven.

De eerste aanvraagronde van de nieuwe regeling staat open van 18 oktober tot en met 21 december 2017. Voor deze eerste ronde is in totaal € 16.753.000 subsidie te verdelen.

Innovatieve technieken
De DKTI-Transport richt zich op innovatieve technieken en oplossingen die te ontwikkelen en te demonstreren zijn in een praktijksituatie. De innovatie is nog niet op de markt, maar heeft wel een sterke business case en is levensvatbaar.

De focus van de DKTI-Transport ligt in de eerste ronde op het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen en personen, gecombineerd met de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen.

DKTI-Transport ondersteunt ook innovatieclusters, en de regeling kan voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun hebben gekregen uit een Europees programma.

De maximale subsidie varieert per projectsoort van 25 tot wel 100% van de subsidiabele kosten.

Gepubliceerd op 17-10-2017