€ 100 miljoen voor stedelijke projecten digitale transitie, veiligheid, duurzaamheid en armoede

rotterdam-1598418_1280.jpg (1)

€ 100 miljoen voor stedelijke projecten digitale transitie, veiligheid, duurzaamheid en armoede


Voor steden met vernieuwende initiatieven op het gebied van stedelijke armoede, veiligheid, digitalisering en duurzaamheid komt binnenkort
100 miljoen Europees geld beschikbaar. Per project maken steden kans op een financiële ondersteuning van 5 miljoen. Het moet gaan om baanbrekende projecten waarbij wordt samengewerkt met bedrijven, burgers en kennisinstellingen.

Met het succesvolle subsidieprogramma Urban Innovative Actions (UIA) jaagt de EU steden met meer dan 50.000 inwoners aan om innovatieve initiatieven te ontwikkelen en stedelijke problemen aan te pakken. De oplossingen moeten als voorbeeld dienen voor andere gemeenten binnen de EU. In Nederland draaien inmiddels diverse UIA-projecten. Er worden nog steeds nieuwe projecten gezocht.

Voorbeeldprojecten
In heel Europa hebben steden en gemeenten te maken met uitdagingen op het terrein van werkloosheid, migratie en luchtvervuiling. De EU stimuleert duurzame ontwikkeling op deze gebieden. Vindsubsidies is betrokken bij meerdere UIA-projecten. Enkele voorbeelden: een project gericht op het hergebruik van sloopafval, een innovatief initiatief rond energietransitie in een gebouwde omgeving en een oplossing voor ecologische schade veroorzaakt door huishoudelijk plastic afval.

Kom in contact met onze UIA-specialist

 

Gepubliceerd op 27-09-2018