Geen Foto

Junior consultant

Yvo Delaere

Yvo heeft in 2020 zijn master Electrical Engineering behaald aan de Universiteit Twente en heeft tijdens zijn studie specialistische kennis opgedaan op het gebied van onder andere Machine Learning, Computer Vision en Biometrics. Binnen Team IT van Vindsubsidies past hij deze kennis toe, en breidt hij deze uit.

Schrijven van projectvoorstellen en subsidieaanvragen

Yvo houdt zich bezig met het initiëren en schrijven van projectvoorstellen en subsidieaanvragen en wordt daarbij begeleid door zijn ervaren collega's uit Team IT. Voor bedrijven binnen het spectrum van Electrical Engineering is hij met zijn kennis op dit vakgebied een waardevolle sparringpartner.

Internationale bedrijfservaring heeft Yvo opgedaan bij Apollo Tyres, tijdens een stage in Boedapest.

Geen Foto

Contact opnemen met Yvo

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via:

Regelingen

Wbso Subsidie Regeling
Ondernemers

WBSO

WBSO vergoedt deels de kosten van S&O-projecten voor ondernemers die zich bezighouden met innovatie.

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren
Ondernemers

MIT

Tientallen miljoenen aan MIT-subsidie beschikbaar voor innovatie en samenwerking.