Sabine ter Haar

Teamleider Publiek

Sabine ter Haar

Sabine is een ervaren en ondernemende consultant met een brede interesse. Zij leidt een team van deskundige consultants die zich bezighouden met beleidsadvies, subsidieadvies en project- en programmamanagement voor publieke organisaties.

Teamleider bij Vindsubsidies en programmaleider Human Capital bij de provincie Overijssel

Enthousiast, flexibel, analytisch en teamplayer, zijn woorden die haar karakter en werkwijze uitstekend definiëren. Sabine is momenteel programmaleider van de Human Capital Agenda van de provincie Overijssel. Vanuit de Human Capital Agenda wordt samen met kennisinstellingen en bedrijven gewerkt aan oplossingen voor de mismatch op de arbeidsmarkt.

Vanuit deze rol ontwikkelt Sabine voor de provincie verschillende subsidieregelingen en beoordeelt zij subsidieaanvragen. Daarnaast heeft zij ervaring met onder meer de volgende subsidieregelingen: POP, EFRO, Interreg, RIF, ESF en provinciale regelingen.

Sabine heeft meer dan 20 jaar ervaring als consultant binnen het spectrum van beleidsadvisering, programma- en projectmanagement en (Europese) subsidiebegeleiding voor provincies, gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, samenwerkingsverbanden en bedrijven.

 

Sabine ter Haar

Contact opnemen met Sabine

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via:

Projecten

Detachering2dienstensubsidies
Overheid

Provincie Overijssel - Human Capital Agenda

Vindsubsidies voert het management uit van de Human Capital Agenda van de Provincie Overijssel.

Arbeidsmarktregio
Overheid

Arbeidsmarkt Noord Holland Noord - ESF Actieve Inclusie

ESF-project voor actieve inclusie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Regelingen

Interreg Subsidie
Ondernemers
Overheid

Interreg

Interregionale subsidieprogramma’s om Europa sterker maken en economische verschillen te verkleinen.

Human Capital Agenda
Overheid

Human Capital Agenda

Elke provincie wil het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verkleinen.

Europees Sociaal Fonds
Ondernemers
Overheid
Onderwijs

ESF

Versterking van de economische en sociale samenhang door betere werkgelegenheids- en arbeidskansen.