Roderigh Rohling A (2)

Consultant

Roderigh Rohling

Roderigh is fysisch anorganisch chemicus en consultant bij Vindsubsidies. Als consultant wil hij bedrijven helpen met het vertalen van de innovatieve ambities naar de praktijk. Het is dan belangrijk om over de juiste instrumenten te beschikken en een subsidie is er daar één van. De kennis van subsidies deelt hij graag met ondernemers om de bedrijfsactiviteiten aan kansrijke subsidieaanvragen te koppelen.


Als consultant brengt hij gedegen kennis van de chemie & procestechnologie mee. Ook heeft hij een sterke affiniteit met de life sciences, food en farma. De bedrijven die hij helpt met het aanvragen van innovatie- en internationaliseringssubsidies variëren van startups, MKB’ers tot grootbedrijven. Hij stelt onder andere aanvragen op in het kader van de WBSO, MIT-R&D samenwerkingsprojecten, DHI en DEI+.


Voordat Roderigh als consultant bij Vindsubsidies begon, studeerde hij aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Daar deed hij ook zijn promotieonderzoek. Eerst deed hij de bacheloropleiding Chemie & Procestechnologie, om zich vervolgens te specialiseren met de masteropleiding Anorganische Chemie & Katalyse. Uiteindelijk promoveerde hij als (theoretisch) fysisch anorganisch chemicus. Tijdens het promotietraject onderzocht hij biomassaconversie over poreuze aluminosilicaten (furanen naar aromaten). Het was een studie gericht op structure-activity relationships waarbij hij het katalysatormodel de realiteit zo dicht mogelijk liet benaderen door aanzienlijk verder te gaan dan de gangbare, vereenvoudigde modellen. Het bleek dat de conventionele modellen op het onderzochte toepassingsgebied veelal ontoereikend waren om de reactiviteitstrends correct te voorspellen. Tevens bleken concepten uit de enzymatische katalyse toepasbaar te zijn op katalyse met anorganische, poreuze materialen.


In zijn vrije tijd blijft Roderigh op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van chemie, life sciences en de procesindustrie door de relevante vakbladen te lezen. Tevens heeft hij een grote passie voor schrijven, wat hij naast zijn werk ook nog in zijn vrije tijd doet. Zijn bèta-achtergrond, wetenschappelijke ervaring en plezier in het schrijven, maken dat hij graag uw subsidieaanvragen oppakt.

Roderigh Rohling B

Contact opnemen met Roderigh

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via:

Projecten

Ontwerp Zonder Titel (5)
Onderwijs
Overheid
Ondernemers
Onderzoek

Digitale diensten

Vindsubsidies heeft een pakket aan digitale diensten ontwikkeld om jou te begeleiden bij het zoeken naar, het aanvragen van en het verantwoorden van subsidies.

MG 5619
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Subsidies aanvragen

Zelf aanvragen of je aanvraag laten schrijven? Wij helpen je verder.

MG 5578
Ondernemers
Overheid
Onderwijs
Onderzoek

Screening

Altijd alle subsidies en fiscale regelingen op een rij, zodat je geen externe financiering misloopt.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.

Regelingen

Ontwerp Zonder Titel (5)
Onderwijs
Overheid
Ondernemers
Onderzoek

Digitale diensten

Vindsubsidies heeft een pakket aan digitale diensten ontwikkeld om jou te begeleiden bij het zoeken naar, het aanvragen van en het verantwoorden van subsidies.

MG 5619
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Subsidies aanvragen

Zelf aanvragen of je aanvraag laten schrijven? Wij helpen je verder.

MG 5578
Ondernemers
Overheid
Onderwijs
Onderzoek

Screening

Altijd alle subsidies en fiscale regelingen op een rij, zodat je geen externe financiering misloopt.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.