Nanny Bressers

Senior Consultant

Nanny Bressers

Nanny Bressers heeft veel kennis over en ervaring met projecten op het gebied van natuur, energie, milieu en water. Ze is afgestudeerd als politicoloog (internationale betrekkingen) aan de Universiteit van Amsterdam (2006) en gepromoveerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2011). Vanuit deze hoedanigheid weet zij veel van innovatieprocessen, publiek-private en tripartite samenwerking en effectieve doorwerking van vernieuwende ideeën en producten.

Betrokken bij talloze grote projecten en Europese programma's

Nanny is betrokken geweest bij talloze grote projecten en -programma’s, zoals Leven met Water, Ruimte voor de Rivier, Waterkader Haaglanden, en meerdere gemeentelijke projecten in en om Rotterdam. Daarnaast heeft Nanny enkele jaren als projectleider bij Waterschap Vechtstromen gewerkt als projectleider van een Interreg NWE-project. Bij Vindsubsidies werkt Nanny in Team NL-EU.

Nanny promoveerde in 2011 aan de faculteit Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het onderwerp ‘evalueren van complexe kennis- en innovatieprogramma’s’, met een toespitsing op beleidsterreinen mobiliteit en water. Tot 2015 bleef zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit en leidde zij onder meer evaluatiestudies over een FP7-project, twee lokale waterprojecten van de gemeente Rotterdam als onderdeel van een vergelijkend onderzoek met China, en tussen- en eindevaluaties van Waterkader Haaglanden en Ruimte voor de Rivier.

Nanny Bressers

Contact opnemen met Nanny

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via:

Projecten

Gemeente Zaanstad Interreg
Overheid

Gemeente Zaanstad - Interreg

Gemeente Zaanstad en samenwerkingspartners krijgen subsidie voor Interreg-project.

Tmsi Get Under My Skin
Ondernemers

TMSi - EFRO

EFRO GUTS penvoerder TMSi. Consortium met St Maartenskliniek, Universiteit Twente, BardZO.

Eu Wise Landbouw
Overheid

Provincie Overijssel - Externe subsidiecoördinator binnen LIFE-project Overijssel

Vindsubsidies coördineert een LIFE-project voor de Provincie Overijssel

Fietser Overijssel
Overheid

Provincie Overijssel - Interreg NSR Bicycles and ITS (BITS)

Het doel van BITS is om fietsgebruik te doen toenemen met behulp van datagebruik.

Regelingen

Interreg Subsidie
Ondernemers
Overheid

Interreg

Interregionale subsidieprogramma’s om Europa sterker maken en economische verschillen te verkleinen.

Horizon 2020 Subsidie
Ondernemers
Overheid
Onderzoek

Horizon Europe

Hét kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa met een omvang van € 95 miljard.

Web 3706562 1920
Ondernemers

EIC Accelerator

Ondersteuning om een innovatie naar de internationale markt te brengen

UIA Subsidie Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
Overheid

UIA

Honderden miljoenen voor Duurzame stedelijke ontwikkeling met de UIA.

Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
Overheid
Ondernemers

EFRO

EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische verschillen tussen regio’s te verminderen.