Mark Kleine

Accountmanager

Mark Kleine

Mark is als gedreven accountmanager altijd op zoek naar de mogelijkheden binnen jouw bedrijf. Hij denkt graag mee hoe innovatieve projecten en duurzame investeringen matchen met actuele subsidieregelingen bekijkt hoe een samenwerking kan leiden tot de juiste subsidieaanvraag. Daarbij staat centraal dat organisaties hier een goed gevoel bij hebben.

Het doel is een gezamenlijk succes

Het doel is dat het project uiteindelijk resulteert in een gezamenlijk succes waarbij Vindsubsidies bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen zoveel mogelijk ontzorgt op het gebied van subsidies.

Mark Kleine

Contact opnemen met Mark

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via:

Regelingen

Wbso Subsidie Regeling
Ondernemers

WBSO

WBSO vergoedt deels de kosten van S&O-projecten voor ondernemers die zich bezighouden met innovatie.

Eia Fiscaal Voordeel Energie
Ondernemers

EIA

Investeer in energiezuinige technieken of bedrijfsmiddelen en ontvang fiscaal voordeel via de EIA.

Mia Milieu Subsidie
Ondernemers

MIA

Subsidie voor milieuvriendelijke investeringen voor jouw bedrijf.

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren
Ondernemers

MIT

Tientallen miljoenen aan MIT-subsidie beschikbaar voor innovatie en samenwerking.

SDE Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie
Ondernemers

SDE+

Voor het produceren van hernieuwbare energie middels zon, wind, geothermie, water en biomassa.

Eurostars Mkb Subsidie
Ondernemers

EUROSTARS

EUROSTARS is een van de meest toegankelijke Europese subsidies en kent een hoge slaagkans.

Europees Sociaal Fonds
Ondernemers
Overheid
Onderwijs

ESF

Versterking van de economische en sociale samenhang door betere werkgelegenheids- en arbeidskansen.

SLIM Regeling Leren
Ondernemers

SLIM regeling

Subsidie ter stimulering Leren en Ontwikkelen van van medewerkers in het mkb.

Vind Subsidies Ondernemers
Ondernemers

BIK

Subsidie voor investeringen voor jouw bedrijf.

Urban Energy Subsidie
Ondernemers

VEKI

Subsidie voor milieuvriendelijke investeringen voor jouw bedrijf.