Kathi Krug A

Consultant

Kathi Lemmens-Krug

Kathi is als consultant betrokken bij opdrachten voor het hoger onderwijs rondom leven lang leren, onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting en professionalisering van interne structuren en processen van kennisinstellingen. Door haar ruime ervaring op het gebied van Europees hoger onderwijs is zij van toegevoegde waarde voor publieke organisaties, zoals kennisinstellingen op het gebied van project- en beleidsontwikkeling.

Alvorens Kathi is gestart bij Vindsubsidies heeft zij gewerkt als Research Associate, PhD, en beleidsadviseur voor onderzoek bij de Universiteit Twente. Hierbij heeft zij ervaring opgedaan met betrekking tot hoger onderwijsbeleid-onderzoeksprojecten, kennis- en beleidsontwikkeling, en in de rol als projectsecretaris voor de universitaire ‘Commissie Wetenschappelijke Integriteit’.

Kathi heeft een proefschrift onderzoek uitgevoerd naar sturingsbenaderingen van universiteiten op het gebied van onderwijskwaliteit met een focus op de acceptatie en werking van Centres for Teaching and Learning op de Universiteit Twente. Kathi heeft een Bachelor European Studies (Universiteit Twente, 2011), een Master European Governance (University of Bristol, 2012) en 2012/13 een stage gedaan bij de Europese Commissie, DG Education and Culture, afdeling ‘Hoger onderwijs en Erasmus’.

Kathi Lemmens-Krug

Contact opnemen met Kathi

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via: