Henk Heerink

Directeur Vindsubsidies

Henk Heerink

Henk is in 2007 begonnen als junior consultant bij Vindsubsidies en is binnen de organisatie doorgegroeid naar de positie van directeur. Als afgestudeerd socioloog (2007) haalt hij zijn motivatie uit het bij elkaar brengen en empoweren van mensen zodat zij daadwerkelijk het verschil maken in subsidieland. Dit komt tot uiting in de groei van de organisatie en groei van haar medewerkers op allerlei mogelijke terreinen. Henk houdt er van om initiatief te nemen en collega’s te inspireren en te motiveren datzelfde te doen.

Henk gelooft in een professioneel fullservice subsidiebureau dat in staat is haar klanten continue te voorzien van relevante informatie met gedegen advies. Een deskundige partner die innovatieve organisaties volledig ontzorgt in het aanvraag- en verantwoordingsproces van subsidietrajecten. Vanzelfsprekend ligt de lat van een fullservice adviesbureau als Vindsubsidies hoog. Zowel intern als extern wordt elke dag opnieuw gestreefd naar excellentie.

Invulling geven aan de ambities van Vindsubsidies en haar klanten

Trots is Henk op de reis die Vindsubsidies de afgelopen jaren heeft volbracht. Daarmee doelt hij onder meer op de groei van 20 naar meer dan 100 medewerkers (vanaf 2014), en de daaraan toe te schrijven erkenning middels vijf opeenvolgende FD Gazelle Awards (deze awards worden jaarlijks uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland, red.).

Henk kijkt ernaar uit om de komende jaren, met zijn allen, verdere invulling te geven aan de grenzeloze ambities van Vindsubsidies en haar klanten.

Henk Heerink

Contact opnemen met Henk

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via: