Anita Te Riet

Consultant

Anita te Riet

Anita is een enthousiaste professional op het gebied van Europese Programma's. Zij krijgt dingen voor elkaar! Sinds september 2017 is zij als programmasecretaris POP3 voor provincie Overijssel verantwoordelijk voor de uitvoering van het POP3 programma, samen met een team enthousiaste collega’s. Zij is als spin in het web verantwoordelijk voor financieel programmabeheer, aanjagen en organiseren van openstellingen, voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en afstemming zowel intern met collega’s als extern met bijvoorbeeld RVO.

Ruime ervaring als projectleider binnen Europese subsidieprogramma's

Daarnaast heeft zij ruime ervaring als projectleider binnen Europese programma's. Onderwijsinstellingen en gemeenten ondersteunt zij in de vertaalslag van subsidieregeling naar praktijk en optimale verantwoording van de projectactiviteiten.

De omgang met de grote diversiteit aan mensen is wat haar motiveert. Zij vindt het geweldig om in gezamenlijke inspanning het meest optimale resultaat te behalen. Dat is de mooiste beloning!

Anita heeft al bijna 25 jaar ervaring als consultant en studeerde Psychologie van Personeel & Beleid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Anita Te Riet

Contact opnemen met Anita

Ik help je graag verder op weg om grenzen te verleggen.
Hiervoor kun je mij bereiken via:

Projecten

Arbeidsmarktregio
Overheid

Arbeidsmarkt Noord Holland Noord - ESF Actieve Inclusie

ESF-project voor actieve inclusie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Provinciehuis Overijssel 1
Overheid

POP3

Programmasecretaris derde Plattelandsontwikkelingsprogramma

Regelingen

POP Plattelandsontwikkelingsprogramma
Overheid

POP

De ambities van Nederland voor ontwikkelen van het platteland vinden we in POP3.

Europees Sociaal Fonds
Ondernemers
Overheid
Onderwijs

ESF

Versterking van de economische en sociale samenhang door betere werkgelegenheids- en arbeidskansen.