Succesvol ontwerpen Europese aanvragen

Succesvol ontwerpen Europese aanvragen

In de voorlaatste stap voor het uiteindelijk opstarten van een Europees project worden een aantal gekozen prioriteiten door de organisatie verder ontwikkeld. Volgens ons is het organiseren van een aantal EU WISE Ontwerp Ateliers een perfecte werkwijze om ideeën te genereren en projecten te ontwerpen.

Tijdens een atelier gaan de beleidsadviseurs, programmamanagers, projectleiders vanuit de overheidsorganisatie samen met externe partners (bijvoorbeeld kennisinstellingen en bedrijven) aan de slag om in een aantal sessies een projectidee te vertalen naar een concrete Europese subsidieaanvraag.

Naast een probleem- en behoefteanalyse, wordt ook stil gestaan bij de uit te voeren activiteiten, verwachte resultaten en welke impact het project genereert op de langere termijn in de regio (als wel op Europees niveau). Ook wordt ingegaan op de voorwaarden van het Europese subsidieprogramma. Uiteraard wordt achter ‘deze tekentafel’ ook vastgelegd welke rollen en verantwoordelijkheden alle partners hebben die uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van het projectconsortium.

Menukaart Ontwerpen Europese Aanvragen: 

> Organiseren EU WISE Ontwerp Ateliers
> Ondersteunen bij het schrijven van Europese aanvragen
> Het voeren van financieel en inhoudelijk projectmanagement 

a

> Organiseren EU WISE Ontwerp Ateliers

Het houden van een aantal ontwerpsessies waarin een projectidee vertaald gaat worden naar een concrete EU-aanvraag. Ook wordt partner search toegepast om de juiste organisaties te vinden die meerwaarde opleveren aan het te bouwen projectconsortium.

> Ondersteunen bij het schrijven van Europese aanvragen

Onze ervaren EU-consultants ondersteunen bij het schrijven van de Europese aanvraag conform alle voorwaarden en internationale regel- en wetgeving. Wij zorgen voor een competitieve en krachtige aanvraag die tijdig wordt ingediend. Ook monitoren we de beoordeling en onderhouden we contact met beoordelaars vanuit de EC of Agentschappen in Nederland.

> Het voeren van financieel en inhoudelijk projectmanagement

We richten de projectadministratie en voeren financieel en inhoudelijk projectmanagement. We hebben ervaring met het management van ontvangen subsidies maar ook met het programmaleiderschap van programma’s die door de gemeente of provincie worden uitgevoerd.

Meer weten over het prioriteren van EU ambities? 

Contact over kansen voor overheden binnen het MFK 2021-2027, onze EU WISE aanpak of een van de afzonderlijke diensten die wij aanbieden? Wanneer je jouw gegevens achterlaat neemt een van onze EU-overheidsconsultants zo snel mogelijk contact op.


 


Bel ons:
088-2020400


Stuur een e-mail:
tessa.deboer@vindsubsidies.nl


Of volg ons: 

facebook vindsubsidies   linkedin vindsubsidies    twitter vindsubsidies

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij