Prioritering EU ambities

Prioritering EU ambities 

De eerste stap van onze aanpak richt zich op de prioritering van lokale of regionale ambities en opgaven. Deze focus is nodig om inzicht te krijgen welke lokale of regionale opgaven het beste aansluiten bij de nieuwe Europese programma’s 2021-2027.  Het gaat hierbij concreet om het creëren van inzicht in inhoudelijke (EU)kansen. 

> EU WISE kennissessies 

Afhankelijk van het niveau van de organisatie organiseren we sessies om een organisatie bij te praten en te informeren over wat Europa en het MFK allemaal voor een mogelijkheden bieden.

Vorm: er zijn verschillende varianten mogelijk zoals een lunch, MT-sessie of presentatie aan het College van B&W.

> EU-subsidies: screening en matching

Met een screening wordt inzicht gecreëerd in kansrijke ideeën, projecten of ontwikkelingen. De match tussen gemeentelijke en/of provinciale visie, ambities, beleid en de subsidiekansen binnen het nieuwe MFK wordt in kaart gebracht.

Op basis hiervan wordt er focus aangebracht in de gemeentelijke of provinciale ambities en wordt verbinding gemaakt met toekomstige EU-programma’s en (beleids)ontwikkelingen (zoals Green Deal; European Urban Initiative, Europese Structuur- en Investeringsfondsen en thematische programma’s zoals LIFE en Horizon Europe).

De organisatie ontvangt hiervan een rapport dat wij toelichten in een presentatie

Lees meer over screening EU-thema's

> EU WISE Quickscan (dagdeel) 

Met een quickscan wordt in een dagdeel in kaart gebracht hoe de organisatie ervoor staat op het gebied van Europese subsidies. De volgende onderwerpen komen aan bod: In hoeverre maakt de organisatie gebruik van Europese subsidie- en financieringsmogelijkheden? In hoeverre wil de organisatie gebruik maken van de subsidie- en financieringsmogelijkheden die Europa biedt vanaf 2021? Is de gemeentelijke of provinciale organisatie hierop ingericht?

Resultaat: een quickscan waarin wordt opgenomen wat de belangrijkste aspecten en verbeterpunten zijn waar de organisatie aan zou moeten werken voor het beter benutten van Europese subsidie- en financieringskansen (projecten, funding). Hiervoor plannen wij eerst een werksessie en geven wij daarna presentatie van bevindingen.

Lees meer over onze EU WISE quickscan

> EU WISE update 

Vergelijkbaar met EU-Wise kennissessies, maar gericht op het geven van een update ten aanzien van MFK en ontwikkelingen (onder andere rond de EU Green Deal). Ook in lunchvariant mogelijk

Klik hier voor meer informatie over de EU WISE update

> Ontwikkelen van EU-lobbyagenda en EU-wervingsstrategie 

Voor een gemeente of provincie is belangrijk om voor de lange termijn een EU-lobbyagenda en -strategie te ontwikkelen. Een belangrijk aspect is een match van gemeentelijke en provinciale ambities en het MFK (in termen van investeringsprioriteiten – eerst op inhoudelijke ontwikkelingen en later concrete programma’s en calls).

Het is belangrijk om een duidelijke focus aan te brengen waarop de gemeente of de provincie zich wil profileren. Door in te zetten op profilering, Europese netwerken, kennisuitwisseling en financieringskansen kan een gemeente of provincie de mogelijkheden die Europa biedt optimaal benutten.

De Europese lobbyagenda wordt samen vormgegeven met een gemeentelijke of regionale werkgroep. In Europees verband aan de slag gaan met projecten is veelal nieuw in de regio of voor een gemeente en moet organisatorisch vormgegeven worden. De uitdaging is om een vorm te vinden die bij de gemeente, regio of provincie past en dat er een werkbare situatie ontstaat voor alle betrokken partijen. Wij hebben een methodiek ontwikkeld om gezamenlijk een succesvol EU-lobbyagenda en EU-wervingsstrategie op te stellen. Deze zullen wij presenteren en kunnen wij, desgewenst, implementeren. 

Meer weten over het prioriteren van EU ambities? 

Contact over kansen voor overheden binnen het MFK 2021-2027, onze EU WISE aanpak of een van de afzonderlijke diensten die wij aanbieden? Wanneer je jouw gegevens achterlaat neemt een van onze EU-overheidsconsultants zo snel mogelijk contact op.


 


Bel ons:
088-2020400


Stuur een e-mail:
tessa.deboer@vindsubsidies.nl


Of volg ons: 

facebook vindsubsidies   linkedin vindsubsidies    twitter vindsubsidies

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij