Samenstellen Plan van Aanpak

Samenstellen Plan van Aanpak om EU subsidieverwerving succesvol te implementeren

Welke stappen zijn nodig voor draagvlak

Binnen jouw gemeente of provincie is – bijvoorbeeld-  gekozen om op een drietal beleidsambities energietransitie, circulaire economie en gezondheid in te zetten als focus om Europese subsidies te verwerven. 

Samen met betrokkenen binnen de organisatie wordt bepaald welke stappen nodig zijn om draagvlak te creëren om structureel met EU-subsidies aan de slag te gaan op de bovengenoemde beleidsdoelen.

Vragen die aan de orde komen: 

  • Welke collega’s betrek je bij je plannen?

  • Hoe houd je rekening met belangen en motivatie in de organisatie?

  • Hoe zorg je dat EU-subsidieverwerving ‘op de agenda’ komt?

  • Welke collega’s worden mede-eigenaar en wie functioneren als ambassadeur voor je plannen?

Direct inzicht in Europese subsidiekansen

Plan van Aanpak wordt gepresenteerd aan managementteam, directieteam en/of het bestuur.

Kosten Fixed fee: € 7.500

Meer weten over het screenen van EU ambities? 

Contact over kansen voor overheden binnen het MFK 2021-2027, onze EU WISE aanpak of een van de afzonderlijke diensten die wij aanbieden? Wanneer je jouw gegevens achterlaat neemt een van onze EU-overheidsconsultants zo snel mogelijk contact op.


 


Bel ons:
088-2020400


Stuur een e-mail:
tessa.deboer@vindsubsidies.nl


Of volg ons: 

facebook vindsubsidies   linkedin vindsubsidies    twitter vindsubsidies

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij