EU WISE Ontwerp Ateliers

> Organiseren EU WISE Ontwerp Ateliers

Het houden van een aantal ontwerpsessies waarin een projectidee vertaald gaat worden naar een concrete EU-aanvraag.

Ook wordt partner search toegepast om de juiste organisaties te vinden die meerwaarde opleveren aan het te bouwen projectconsortium.

 

 

 

 

 

Schrijven Europese Aanvragen

> Ondersteunen bij het schrijven van Europese aanvragen

Onze ervaren EU-consultants ondersteunen bij het schrijven van de Europese aanvraag conform alle voorwaarden en internationale regel- en wetgeving.

Wij zorgen voor een competitieve en krachtige aanvraag die tijdig wordt ingediend. Ook monitoren we de beoordeling en onderhouden we contact met beoordelaars vanuit de EC of Agentschappen in Nederland.

 

 

 

Inhoudelijk Projectmanagement

> Het voeren van financieel en inhoudelijk projectmanagement

We richten de projectadministratie en voeren financieel en inhoudelijk projectmanagement.

We hebben ervaring met het management van ontvangen subsidies maar ook met het programmaleiderschap van programma’s die door de gemeente of provincie worden uitgevoerd.