Gemeente Breda Logo

Mogelijkheden subsidies en financieringen in beeld brengen

In het voorjaar van 2019 is Vindsubsidies door de gemeente Breda gevraagd om de subsidies en financieringsmogelijkheden te schetsen voor de korte en lange termijn die beschikbaar zijn voor het gebiedsontwikkelingsproject ‘de Oostflank’.

Dit project heeft twee ambities, namelijk:

  • de herinrichting geeft uiting aan het historische profiel van de stad én biedt ruimte voor innovatieve invulling en gebruik 

  • de herinrichting verbetert de verblijfskwaliteit in het gebied en de oriëntatie tussen voorzieningen en de binnenstad.
Presenteren Screening Subsidies

Screening aan de hand van vier thema's

De realisatie van het project neemt een aantal jaren in beslag en kent zowel publieke als private partners. Ter voorbereiding op de werksessie heeft Vindsubsidies een overzicht gemaakt van de subsidiemogelijkheden aan de hand van een screening van de plannen.

In dit kader zijn de activiteiten binnen dit project in vier hoofdthema’s onderverdeeld:

  1. cultuur, erfgoed & recreatie
  2. ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  3. groen en duurzaamheid
  4. bereikbaarheid en mobiliteit

In de werksessie is - vanuit een integrale blik en met medewerkers uit de diverse beleidsvelden - een aantal deelprojecten vastgesteld die kansrijk zijn om en aansluiten bij de geïdentificeerde subsidiemogelijkheden. Op basis van deze uitkomsten bepaalt de gemeente vervolgens haar inzet en prioritering op subsidies voor het project de Oostflank.

Subsidie Regelingen Gebiedsontwikkeling

De rol van Vindsubsidies

Helder overzicht met alle subsidie- en financieringskansen

Het in kaart brengen van de subsidieregelingen die aangevraagd konden en kunnen worden die aansluiten bij de gebiedsontwikkeling.

 

 

 

In de voetsporen van Gemeente Breda treden?

Wij ondersteunen innovatieve bedrijven bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen. Verlaag zo de kosten van je innovatieproject of duurzame investering.

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen?
Wij praten je bij.

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen