Interreg Nederland Duitsland

Waar kun je WBSO subsidie aanvragen?

Hoeveel bedraagt de subsidie vanuit het Interreg-programma Nederland – Duitsland?

De EFRO-subsidie is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van een project.

Waar kan deze Interreg subsidie worden aangevraagd?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het regionale programmamanagement voor de Euregio, Euregio Eems Dollard, Euregio Rijn-Maas-Noord dan wel Euregio Rijn-Waal.