Interreg Europe Aanvragen

Wie kunnen Interreg Europe aanvragen?

 • regionale en lokale overheden (provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Wat zijn de voorwaarden voor een Interreg subsidie?

Internationale interregionale samenwerking tussen meerdere partijen is vereist, daarnaast moet een project of programma aansluiten bij de doelstellingen van specifieke thema’s binnen Interreg Europe.

Thema’S Interreg Europe

Welke thema’s ondersteunt Interreg Europe?

Interreg Europe biedt subsidieprogramma’s voor projecten die aansluiten bij de volgende thema’s:

 • het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • het verbeteren van het concurrentievermogen van het mkb
 • de overgang naar een koolstofarme economie
 • milieubescherming, het milieu behouden en een efficiënte omgang met hulpbronnen

Op welke manier ondersteunt Interreg Europe?

 • Interregionale samenwerkingsprojecten: een partnerproject van publieke overheden uit verschillende EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland die gezamenlijk drie tot vijf jaar samenwerken aan een oplossing voor een regionaal thema.
 • Kennisplatforms per thema voor advies en hulp bij de uitvoering van de Structuur- en Investeringsfondsen.
Budget Interreg Europe

Wat is het budget van Interreg Europe?

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg Europe 2014-2020 is € 359 miljoen, dit budget is als volgt verdeeld:

 • € 21,3 miljoen is voor het beheer en de uitvoering van Interreg Europe
 • € 15,3 miljoen is bedoeld voor kennisplatforms
 • € 322,4 miljoen is bestemd voor projectaanvragen

Hoe hoog bedraagt een subsidie vanuit Interreg Europe?

Projectkosten in de samenwerkingsprojecten worden voor 75% tot 85% gefinancierd met Interreg-subsidie. Voor overheden en publieke partijen is dit 85%. Voor private partijen en ngo’s 75%.

Hoe kan Vindsubsidies helpen bij het aanvragen van een Horizon 2020 subsidie?

Een Europese subsidie aanvragen is geen eenvoudige opgave. Er komt een heleboel bij kijken. De voorwaarden zijn streng, je moet veel project- en juridische informatie opleveren en in de meeste gevallen samenwerken met meerdere internationale partners. Europese aanvragen zijn meestal complete boekwerken, die in het Engels moeten worden aangeboden aan de Europese Commissie. Tegenover al dit werk staan ook hoge subsidiebijdragen. En dat maakt Europese subsidies toch aantrekkelijk voor overheden en bedrijven. Het financiert grote projecten en internationale doorbraken. Wij helpen door een of meerdere adviseurs aan te bieden met specifieke ervaring op het gebied van Europese subsidies, die ervoor kunnen zorgen dat jouw Europese traject soepel verloopt. Zij kunnen de kans op een positieve beschikking enorm vergroten en begeleiden je tijdens alle project- en managementfases.

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een transparant model ontwikkeld waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je graag meer hierover.

Onze EU-adviseurs ondersteunen onder meer bij:

 • Het beoordelen of het project past binnen een Europees subsidieprogramma
 • Het voorbereiden en aanvragen van de Horizon 2020 subsidie
 • Het inrichten van de projectadministratie volgens de laatste Europese wet- en regelgeving
 • Het opzetten en juridisch vaststellen van het internationale projectconsortium
 • Projectmanagement
 • Controles van de EC
 • De tussentijdse financiële verantwoording
 • De eindrapportage

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van Europese subsidies

De kosten van onze dienstverlening zijn geheel afhankelijk van het type werkzaamheden dat wij uitvoeren en in welke fase van het internationale project onze adviseurs instappen. Wij hebben hiervoor een transparant model ontwikkeld waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan. Wanneer je contact met ons opneemt, vertellen we je graag meer hierover.