Horizon 2020 Projects Mkb Bedrijven

Welke fases kent het Horizon 2020 SME Instrument?

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

 • Subsidie voor de kosten van het (laten) uitvoeren van een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid
 • Financiering: ca. € 50.000
 • Verwachte doorlooptijd van het project is zes maanden

 Fase 2: R&D (demonstratie) fase

 • Subsidie voor het markt-gereed maken van de innovatie
 • 70% subsidie voor gemaakte en betaalde kosten
 • Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele ondernemers of samenwerkingsverbanden.
 • Financiering € 1 tot € 2,5 miljoen
 • Verwachte doorlooptijd project: 1 tot 2 jaar

Fase 3: Commercialisatiefase

 • Financieringsinstrument via de Europese Investerings Bank (dus geen subsidie)
 • Lening of aandeel in onderneming
 • Daadwerkelijke marktintroductie
Horizon 2020 Calls

Hoe wordt een Horizon 2020 SME aanvraag beoordeeld?

Projectaanvragen worden op basis van de volgende vier punten beoordeeld:

 • Excellentie van de innovatie
 • Commerciële potentie (de business case)
 • Economische impact
 • De potentie van het team om in de projectaanvraag gestelde doelen te bereiken

Hoe hoog is de subsidiebijdrage vanuit het H2020 SME Instrument?

De maximale subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek is € 50.000, voor de uitvoerende fase is dit € 2,5 miljoen. Fase 3 is geen financiële bijdrage maar bestaat uit advies en coaching rond het op de markt brengen van de productinnovatie of nieuwe dienst.

Fases Horizon 2020 SME Instrument

Welke sectoren en projecten scoren goed binnen het Horizon 2020 SME Instrument?

Om een indruk te krijgen van welke sectoren en projecten het tot nu toe goed hebben gedaan, hebben we teruggekeken naar de afgelopen jaren. Het meeste geld, honderden miljoenen, ging naar de sectoren Medical & Health Care, Cleantech en Energy. Binnen alle sectoren scoorden ICT-innovaties ook goed. Daarnaast ontvingen ook veel projecten op het gebied van robotica, duurzame bouw(materialen) en agritech een subsidie vanuit het mkb-instrument.

Nieuwe Horizon 2020 SME subsidie: EIC Accelerator 

Vanaf 1 januari 2020 vervangt de EIC Accelerator het voormalige Horizon 2020 SME-instrument. Het belangrijkste verschil met het SME Instrument is dat deze nieuwe subsidie de mogelijkheid tot blended finance biedt. Dit houdt in dat bovenop een maximaal subsidie van € 2,5 miljoen nog een equity investment van de European Innovation Council (EIC) kan worden aangevraagd tot een bedrag van € 15 miljoen.