Esf Duurzame Inzetbaarheid

Welke arbeidstrajecten zijn subsidiabel?

 • Bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Bevorderen van de leercultuur, waaronder het erkennen van niet bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 • Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Niet in aanmerking voor subsidie komen: standaard scholing, procesverbetering, bestaand personeelsbeleid, certificering en training voor interne systemen en inrichting van werkprocessen. Projectkosten zijn subsidiabel na ontvangst van de beschikking.

Voorwaarden ESF DI

Aan welke voorwaarden moet je project voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit ESF DI?

 • Een project mag niet langer dan 12 maanden duren. De looptijd van de projectperiode start de dag na de dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
 • In de eindrapportage moet worden aangetoond hoe het personeel betrokken is geweest. Het is namelijk een belangrijke voorwaarde van de regeling dat medewerkers actief zijn betrokken bij het project.
 • De deskundigheid van de gekozen externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid moet worden aangetoond.

Voor welke kosten kan subsidie worden aangevraagd?

Er is subsidie beschikbaar voor de directe kosten van de adviseurs. En dus niet voor bijkomende kosten zoals reis- en verblijfskosten en materiaalkosten.

Voorbeeldprojecten van ESF Duurzame Inzetbaarheid?

 • Programma voor talent- en competentieontwikkeling.
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid.
 • Waarborging van veiligheid voor medewerkers.
 • Vitaliteit van medewerkers.
Subsidies Adviesbureau Vindsubsidies

Hoe kan Vindsubsidies helpen?

Onze ESF-adviseurs hebben ruime ervaring met het aanvragen en begeleiden van ESF DI trajecten. Zij hebben deze subsidie met succes aangevraagd voor veel bedrijven en organisaties, waaronder ook externe DI-adviseurs.

Concreet kan Vindsubsidies ondersteunen bij:

 • De beoordeling of het project van jouw organisatie in aanmerking komt voor ESF Duurzame Inzetbaarheid.
 • Het schrijven en indienen van jouw ESF-aanvraag.
 • Het inrichten van de ESF projectadministratie volgens de laatste wet- en regelgeving.
 • Het uitvoeren van het project en het bijhouden van de projectadministratie.
 • De financiële verantwoording.